Új elnököt választottak az ELTE HÖK élére

Az ELTE HÖK tisztújító küldöttgyűlést tartott, ahol elnököt, elnökhelyettest, ELTE Press főszerkesztőt és alelnököket is választottak, a mandátumok augusztus elsején lépnek életbe.

Mivel az előző küldöttgyűlés múlt héten volt, ezért a Kabinet tagjai csupán szóban, pár mondatban foglalták össze azt a munkát, amit azóta végeztek.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Horváth Mihály bejelentette lemondását elnöki mandátumáról és EB-tagságáról, mivel az ELTE BTK HÖK- ben tisztségviselőnek választották.

Az ELTE HÖK elnöki pozíciójára egy pályázat érkezett, Sujtó Attila jelenlegi kommunikációs alelnöktől. Beszédében elmondta, örül annak, hogy idén először hallgatói aláírások is szükségesek voltak a pályázathoz, és megköszönte, hogy több mint nyolcszázan előlegezték meg neki a bizalmat. Célja a hallgatói érdekképviselet és érdekérvényesítés biztosítása – mely munka olyan fontos számára, hogy úgy véli, még akkor sem fog véget érni, ha leköszön, vagy végez az egyetemen. Sujtó Attila utalt tanári szakos tanulmányaira is: ahogyan tökéletes tanár sincs, ő sem lesz tökéletes elnök, de mindent meg fog tenni azért, hogy elég jó elnök legyen – olyan, aki érdeket képvisel, értéket képvisel. 

Sujtó Attilát titkos szavazással 32 igen, 4 nem és 0 érvénytelen szavazattal a Küldöttgyűlés ELTE HÖK-elnöknek választotta.

Ezután Mezey Barna rektor úr kért szót, hogy gratuláljon: mint elmondta, amit a jelenlegi és a most megválasztott elnök is képvisel, ez az elegancia és visszafogottság rendkívül fontos az ELTE kultúrája szempontjából. Kiemelte, hogy hihetetlenül lényeges az együttműködési készség és a jó együttműködés a Hallgatói Önkormányzattal, hiszen enélkül nincs egyetem. “Gratulálok, Elnök Úr! Képviselje helyesen a hallgatói érdekeket” – tette hozzá zárásul.

Scheuer Gyula kancellár úr beszélt ezután: az egyetem elsősorban a hallgatókért van – a gratuláció után Sujtó Attila segítségét kérte abban, hogy az ELTE egy hallgatóbarátabb intézménnyé legyen.

Ezután került sor az elnökhelyettes és az alelnökök bemutatkozására és megválasztására – a referenseket később az Elnökség fogja megválasztani.

Elnökhelyettesi tisztségre Dömötör Tamás Albert (jelenlegi ELTE HÖK rendezvényekért felelős referens) pályázata érkezett be egyedül, őt a BTK, a PPK és a Bárczi HÖK jelölte. A jelölt elmondta, hogy a transzparencia számára rendkívül hasznos munkaeszközt is jelent, nem csupán a hallgatói és társadalmi igényeknek való megfelelést látja benne. Egy részletes munkanaplóval az utánpótlásképzést is megkönnyítené, és mindez lehetőséget adna majd a konstruktív kritikára is. A délután folyamán a Küldöttgyűlés megválasztotta őt elnökhelyettesnek.

Megválasztották a gazdasági alelnöki pozícióra az egyedüli pályázó Balogh Dánielt is – ő elsősorban a gazdasági átláthatóságot szeretné fejleszteni. Zák András kérdéseire válaszolva kiderült, hogy az ELTE HÖK forrásallokációját az egyes karokra érkező gólyák, illetve a hallgatók létszáma szerint szeretné évente felülvizsgálni, és módosítani, ha az szükséges.

Kolláth Mihály Gábortól érkezett csak érvényes pályázat a kommunikációs alelnöki tisztségre. Az ő tervei között szerepel az ELTE HÖK arculatának átalakítása, célja az, hogy a szervezetről kialakított kép barátságosabb legyen, ez szorosan összefügg a kétoldalú, illetve közvetlen kommunikációval, melynek eszközei például egy ELTE HÖK okostelefonos alkalmazás, SnapChat-fiók, blog, infografikák  lennének. Bemutatkozása után többek közt Czabán Samu ÁJK HÖK-elnök kérdéseire válaszolt: az elnök felhozta, hogy lemondott az ÁJK HÖK kommunikációs tisztségéről, amiért munkatársa lett volna egy hallgatónak, aki a gólyatábori eseményekről elhíresült Instruktori Kör tagja volt. Kolláth válaszul elmondta, hogy megválasztása esetén tisztségviselőként minden hallgatótársához egyforma lelkesedéssel és szakmaisággal fog viszonyulni, és gördülékeny munkára fog törekedni az összes részönkormányzattal. A Küldöttgyűlés őt is megválasztotta, ahogy Dunka Sarolta Noémit is a külügyi alelnöki pozícióra. 

Bencze Norbertet választották meg a szociális alelnöki pozícióra – mint jól felépített bemutatkozásában elmondta, bő három éve végez érdekképviseleti munkát. Már ezalatt is sokat tanult az emberekről, véleményekről, mások megértéséről, együttműködésről is, és célja, hogy nehéz, de értékes munkát végezhessen a kari tisztségviselőkkel a a hallgatók egyetemi életének (anyagi) támogatása révén. Kindelmann Balázs (IK HÖK-elnök) hozzá intézett kérdésében a rendszeres szociális támogatás pontrendszeréről, illetve az egységes, egyetemi szintű szoctám bevezetéséről kérdezte – Bencze Norbert előbbit a kari szociális tisztségviselőkkel szeretné felülvizsgálni, utóbbit a kisebb-nagyobb problémák ellenére sikeresnek tartja.

Szalma Edina tanulmányi alelnök-jelöltet is megválasztották – ő bemutatkozásában kiemelte, hogy a BTK HÖK-iroda titkárságvezetőjeként a hallgatók kérdéseit megismerte, és továbbra is alázattal, precizitással, legjobb tudása szerint fogja végezni munkáját. Kindelmann Balázs kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíj egységességéről nem döntene a kari tanulmányi bizottsági elnökök véleménye nélkül.

Papp Dorottyát választották meg tudományos alelnöknek, ő a tehetséggondozás terén kapott eddigi pozitív tapasztalatait szeretné visszacsatornázni.

Zima Richárd, az  ELTE Press főszerkesztője a nagyratörő fejlesztések helyett az olvasói igényekhez való alkalmazkodást emelte ki a programjában és a bemutatkozásában. Célja, hogy minél több gólya ismerje meg az ELTE Press médiumait, s akár csatlakozzon is munkatársnak hozzájuk, valamint az, hogy a tudástranszfer folytatódjék az EP-főszerkesztők között.

Ezután a Küldöttgyűlés Ellenőrző Bizottság-i tagokat is választott: Radics Alexandra (PPK), Pintér Ádám (TÁTK), Vaszil Viktória (TÓK), Horváth Luca (TTK) és Gábor Edina (ÁJK).

Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke ezután szót kért – gratulációjában kiemelte, hogy a hallgatói önkormányzatiságon belüli kihívásokat együtt élték meg, sokat tanultak ebből, valamint hogy az ELTE mint igazodási pont jelenik meg a hallgatói önkormányzatiságon belül. Ez egyben nagy felelősség. “Érjetek el hasonló eredményeket, sok sikert, jó munkát.”

Kiss Edina jelenlegi ELTE HÖK-elnök zárta a gyűlést, természetesen gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, majd összegezte az ELTE HÖK-ben végzett munkáját: hatalmas tapasztatot jelentett a számára, és mindig nagy megtiszteltetésnek érezte, ha valamilyen tisztséget betölthetett, elláthatott valamilyen feladatot, és nagyon sok hálával tartozik még a szervezetnek, ami, úgy véli, méltón lehet büszke magára. Kitartást, erőt kívánt a megválasztott tisztségviselőknek – az eredmények kárpótolni fogják őket, ígérte. Beszédét álló taps és zárta, ez szemlátomást meghatotta őt. És bár még két hónap áll a jelenlegi Kabinet előtt (az új tisztségviselők mandátuma augusztus 1-jén lép életbe), de megköszönte a jelenlegi Kabinetnek is az eddigi munkát.

Fotó: Vörös Tamás, ELTE Online

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]