„Hidakat kell képeznünk az egyetemi szereplők között” – Varga Réka és csapata az ELTE Hallgatói Önkormányzatának élén

Június 30-án rendezték meg az ELTE HÖK Tisztújító Küldöttgyűlését a Microsoft Teams felületén, melynek keretében Varga Rékát, az ELTE ének-zene és magyar osztatlan tanár szakos hallgatóját választották meg az elnöki pozíció betöltésére. Az eseményen a karok képviselői mellett részt vett többek között az ELTE rektora, Dr. Borhy László és az egyetem kancellárja, Dr. Scheuer Gyula is. Az ülésen a hivatalos választási procedúrán kívül sor került az új kabinet tagjainak bemutatkozására, illetve programjuk rövid ismertetésére is.

Varga Rékára és csapatára augusztus 1-jétől nagy kihívások várnak, hiszen egy különösen nehéz időszak után újra a személyes kapcsolatokat kell erősíteniük, és olyan helyzetekre megoldást találniuk, amikre nincs bevált forgatókönyv. A járvány az egyetemi élet minden szegmensére hatást gyakorolt, az új kabinet feladata pedig, hogy az ezekből a hatásokból nyert tapasztalatokat szem előtt tartva építkezzen tovább a hallgatók érdekeinek megfelelően.

Varga Réka és csapata

A gyűlést Eszterhai Marcell leköszönő elnök nyitotta meg, majd ismertette a legfontosabb napirendi pontokat. Elsőként az ELTE HÖK-elnök megválasztására került sor. A jelöltállítás során egy ember adott le pályázatot a pozícióra Varga Réka személyében, így az esemény az ő bemutatkozó beszédével folytatódott, melyben röviden összefoglalta a pályázatában kifejtett terveit és céljait a következő tanévre vonatkozóan.

„Együtt olyan dolgokat tudunk véghezvinni, melyek segítik, hogy a hallgatók egy jobb, élhetőbb rendszerben végezhessék el tanulmányaikat.”

Varga Réka

Varga Réka beszédében kitért többek között az egyetem újranyitásával kapcsolatos elképzeléseire. Célja, hogy csapatával több színtéren tudjon eredményesen építkezni, mind a HÖK és a részönkormányzatok belső fejlődésének elősegítése által, mind a hallgatók tanulmányi és közösségi szinten való támogatásával. Az érdekképviseleti munka előremozdítására személyesen megvalósuló képzések elindítását tervezi a kabinet, a hallgatótársak számára pedig igyekeznek majd minél több lehetőséget biztosítani a valós találkozásokon alapuló eseményeken, rendezvényeken való részvételre. Varga Réka az utóbbi programpontot különösen fontosnak tartja, hiszen szeptemberben olyan évfolyam érkezik az egyetemre, akiknek számos jelentős közösségi élmény megélésére nem volt lehetőségük. A gólyatáborok, illetve a további integrációt segítő programok szervezése a személyes térbe visszatérő HÖK első feladatai közé fog tartozni.

Az újonnan megválasztott kabinet programjában szerepel továbbá a hallgatói kutatások támogatása, valamint a pályázatok és az ösztöndíjak fejlesztése is. A csapat célja, hogy olyan szemléletmódot alakítsanak ki, amivel a hallgatók összességét képviselhetik, és velük közösen egy élhetőbb, jól funkcionáló rendszert hozzanak létre. Varga Réka kihangsúlyozta, hogy a rájuk váró munka folyamatos finomhangolást igénylő tanulási folyamat, mely a precizitás, a hatékonyság és az együttműködés jegyében fog zajlani. A beszéd Széchenyi István szavaival zárult: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”.

A bemutatkozás után a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdezni az elnökjelölttől, majd a Küldöttgyűlés tagjai vitát folytathattak, a titkos szavazásra pedig az ELTE szavazófelületén került sor. Varga Réka hivatalos megválasztása után a tisztviselők következtek.

„Munkánk java része láthatatlan, de a mi felelősségünk, hogy láttassuk azt, és ezáltal barátságosabbá, mi több, vonzóvá tegyük az Önkormányzatot és az érdekképviseleti munkát.” (Tuza Benedek)

Az alelnöki tisztségek betöltésére pályázó jelöltek Varga Rékához hasonlóan röviden bemutatkoztak, majd elmondták, hogy hogyan kerültek kapcsolatba a HÖK-kel, és milyen terveket igyekeznek majd megvalósítani a jövőben. Elsőként Fábián Fanni elnökhelyettesjelölt mondott beszédet, aki legfontosabb céljaként az elnök munkájának megkönnyítését tűzte ki azáltal, hogy mind szakmai, mind emberi oldalról szilárd támogatóként lép fel Varga Réka mellett. Kihangsúlyozta továbbá az átláthatóság fontosságát, hogy a Hallgatói Önkormányzatról alkotott kép minél tisztábbá, teljesebbé válhasson, például az egyes médiafelületeket segítségül hívva.

Kalmár Gyöngyvér Bella gazdasági alelnökjelölt a csapatépítő események és a kommunikáció fontosságát emelte ki, Bérczes Luca pedig, aki a tanulmányi alelnök pozícióját pályázta meg, a folyamatos fejlődést és tudásátadást fogja támogatni képzések, workshopok szervezésével. Horváth Tünde, aki a pályázatokért felel majd az új kabinetben, a precizitás, a hatékonyság és az innováció jegyében készül megkezdeni munkáját egy aktív, jól működő csapat részeként, Pap Zsófia külügyi alelnökjelölt pedig a nemzetközi hallgatók képviseletét tűzte ki célul egy nyitott, befogadó légkör megteremtésének érdekében.

Az egyes tisztégekkel járó felelősség azonban nem korlátozódik az egyetem falain belülre: Bognár Fanni szociálisalelnök-jelölt szerint a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy a hallgatók megfelelő támogatást kaphassanak. Három kulcsfogalom mentén – egyeségesítés, egyszerűsítés, képzés – építi fel a következő évet, melynek eredményeképpen magasabb szinten tud majd a szervezet segítséget nyújtani. Az összes jelölt kihangsúlyozta a hatékony kommunikáció fontosságát a Hallgatói Önkormányzat működtetésében. Tuza Benedek kommunikációsalelnök-jelölt elsődleges feladatának tekinti, hogy a színfalak mögött zajló munkát reflektorfénybe helyezze, és az átláthatóság által közelebb hozza az érdekképviseleti munkát a hallgatókhoz.

„A célom az volt, hogy az egyetem sokféleségébe bepillantást adjunk a hallgatóknak, hogy a különböző karok és szakok ne határok, hanem hidak legyenek az egyetemünk életében” (Martzy Réka)

Az idei választások az ELTE Online csapatában is több változást eredményeztek. Blankó Miklós, aki már első egyetemi évétől kezdve a magazin munkatársa, majd főszerkesztője, az új kabinetben tudományos alelnöki pozíciót tölt majd be. Tervei között szerepel a tudománykommunikáció fejlesztése, valamint a hallgatói kutatások és a diákkörök tevékenységének láthatóvá tétele. Az ELTE Press főszerkesztői posztjára Martzy Réka pályázott, aki augusztus elején kezdi majd meg a munkát új csapatának élén. Célja, hogy az ELTE Online továbbra is az egyetem sokszínűségét képviselje, valamint hogy az egyetemi élet újra a közösségről, rólunk szóljon.

A jelöltek bemutatkozása után szavazás következett, mely minden esetben eredményesnek bizonyult. A tisztviselőket követően az Ellenőrző Bizottság elnökét is megválasztották Pusztai Klára személyében.

Eszterhai Marcell leköszönő elnök és az új csapat

„Egy nehéz időszakban is sikerült csapatnak maradni.” (Eszterhai Marcell)

A Küldöttgyűlés Eszterhai Marcell búcsújával zárult, melyben köszönetet mondott a jelenlévőknek a közös munkáért, ami az összetartó csapatnak hála egy kihívásokkal teli időszakban is harmonikusan működhetett. A hivatalban eltöltött időszakot három szóval jellemezte: kritikusan, konstruktívan, közösen. Az elhangzottak alapján pedig biztosak lehetünk benne, hogy az új kabinet is ezen irányelvek mentén fog tovább építkezni.

Varga Réka programját itt tudjátok elolvasni. Megéri, mert rólunk szól, értünk íródott.

A képek forrása: Baló Tímea fotói, ELTE HÖK

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]