„Szivemben bizony kín dult, / mikor a vonat indult” – József Attila és Balatonszárszó

Balatonszárszó önhibáján kívül, de egybeforrt a költőgéniusz József Attila halálával. A falu szépen őrzi emlékét: a régi temetőben első nyughelye látogatható, a sínekhez közel egy emlékmű áll, a régi Horváth Panzióban pedig egy kiállítást nézhetünk meg a 32 éves korában elhunyt költőről. Egyhetes itt tartózkodásom alatt én is végigjártam e helyszíneket, erről ad számot az alábbi írás.

„F. hó 3iki 1284. sz. vonat, mely árukezelés miatt Balatonszárszó megállóhelyen megállt, induláskor halálra gázolta József Attila 32 éves nőtlen Bszárszói lakos írót, három szemtanú állítása szerint, nevezett mikor a vonat megindult, a leeresztett sorompó alatt átbujt és a kocsik kerekei közé feküdt. A vonat a baleset miatt 20 perc késést szenvedett. Szelvényszám 1964-1963. A rendészeti hatóság tényállást megállapította. A Királyi ügyészséghez távirati jelentés ment.” – áll a szárszói állomásfőnök december 4-én kelt táviratában. További dokumentumok a halottszemléről, illetve a szemtanúk kihallgatásáról számolnak be, ezek mind elolvashatók a József Attila Emlékház egyik interaktív tábláján. Megfigyelhető, hogy az állomásfőnök íróként hivatkozik az elhunytra – azonban számos elismerést, köztük a Kossuth-díjat is csak halála után kapta meg.

A balatonszárszói emlékmű – 5200 betű adja ki a verseket

Ha vonattal érkezünk, nem kell messzire menni a költő halálát jelző emlékműig. A Balaton partjától kb. 80 méterre áll az Ortutay Tamás által tervezett, vonatkerekekből, sínekből és bazaltból készült emlékmű. 1996-ban állították fel, az avatásnál maga Faludy György mondott beszédet. A Somogyi Hírlap 1996. június 24-én megjelent számának 3. oldalán számol be az eseményről, amelyben az alkotás jelentését is elmagyarázza: a sínek az élet tovább haladását jelképezik, bár a kő lezárja ezt az utat, aki megáll, és kibetűzi az idézeteket, az alkotó életművére gondol. A kibetűzés arra az 5200 bronzbetűre utal, amelyekből Ortutay József Attila különböző verseit rakta ki. Ezek között ott található a Születésnapomra, a Tiszta szívvel, az Óda, a Reménytelenül és más művei. Az emlékmű mellett padok kínálnak helyet elmélkedésre vagy a türkizzöld víz csodálatára.

A kis Attila családjával: b-j: József Attila, mellette Jolán, őelőtte Etelka és az édesanya, Pőcze Borbála

A József Attila utca 7. szám alatt található emlékháznak az egykori Horváth-panzió ad otthont, melyben József Attila és nővérei – Jolán (akit a család Jocónak becézett) és Etelka – 1936 nyarától töltötték ott szabadidejüket. József Attila itt verseket írt, egyet magához a faluhoz, illetve udvarolt és Etelka gyermekeivel foglalkozott. A kiállítás József Attila életéből mutat részleteket, előkerül a szülők kapcsolata, a gyermekkor, az írói pálya, természetesen a szárszói lakás és a testvérek kapcsolata. Ez utóbbi kiemelt szerepet kapott, hisz a falakon számos idézetet olvashatunk Jolán 1940-ben megjelent József Attila élete c. művéből. Etelka és Jolán élete is különösen fonódott össze, mivel ugyanahhoz a férfihoz legalább egyszer mindketten férjhez mentek: Makai Ödön ügyvéd előbb Jolánt vette el (háromszor is egymás után), negyedszerre pedig Etussal esküdött. Makai a József nővéreken keresztül öccsükkel is kapcsolatban volt, hiszen anyagilag ő támogatta, egyengette a fiatalember életét.

A szárszói kiállítás főleg szellemi fókuszú, jelentősebb a falon található szövegek, idézetek és a fotók mennyisége. A tárgyi emlékekből kevesebb, azonban annál izgalmasabb található meg: ilyen a költő által használt írógép, vagy az az ing, amit a halálakor viselt. A kiállítás egy óra alatt kényelmesen bejárható, meleg idő esetén ideális lehet a szellem frissítésére. Ha pedig további helyeket szeretnénk felkutatni, a városban elhelyezett táblák szolgálnak kalauzként, hogy a települést irodalmi oldaláról is megismerhessük.

Táblák jelzik az első sír helyét a szárszói régi temetőben

Ha már József Attila: az utolsó helyszín, ahová én is ellátogattam, a költő első nyughelye volt. Tudniillik két nappal a tragédia után, december 5-én református szertartás szerint a mai Őszirózsa – Petőfi Sándor – Kossuth Lajos utcáktól körülhatárolt régi temetőben helyezték nyugalomra. 1942-ben átvitték hamvait a Fiumei úti temetőbe, ahol először a 35. parcellába került, majd 1959-ben, a Munkásmozgalmi Panteon elkészültekor ennek a legelőkelőbb részébe helyezték át, mivel a kommunista kultúrpolitika kisajátítani igyekezett a költőt. Végül 1994-ben került vissza a családi sírboltba a Mama mellé, ahol most is nyugszik. A szárszói temető kerítés nélküli, azonban rendben tartott terület, becslésem szerint több, 100 évesnél idősebb sír is található ott, így óvatosan lépkedjünk benne. A Petőfi Sándor utca felől táblák jelzik az első nyughelyhez vezető utat, ahol az egykori sír helyén egy emlékkőtömb található, melyre József Attila (feltételezhetően) utolsó, az Ime, hát megleltem hazámat… kezdetű versének néhány sorát vésték. Ha felkeressük, csönddel és esetleg virággal róhatjuk le tiszteletünket a költő felé.

Képek: Szerző saját fotói

Források:
Somogyi Hírlap 1996. június 24-i száma
József Jolán: József Attila élete
Fiumei Guide – a Fiumei Úti Sírkert hivatalos applikációja

A címben található idézet József Attila Balatonszárszó c. verséből származik.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]