Speciális karriermenedzsment kurzust tartott a Szolgáltató Központ

Március 23–24-én tartotta első speciális karriermenedzsment kurzusát fogyatékossággal élő hallgatók számára az ELTE Szolgáltató Központ. A központon belül működő Karrierközpont és Fogyatékosügyi Központ közös kurzusára a 306 regisztrált fogyatékossággal élő hallgató közül 15 fő jelentkezett, és 11 hallgató el is végezte sikerrel.

Számos kutatás és az EU statisztikái is azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási mutatói messze elmaradnak akár a hazai nem fogyatékos személyek, akár az Európai Unió fejlettebb tagállamaiban dolgozó megváltozott munkaképességű személyek átlagaitól. Hazánkban a megváltozott munkaképességű személyek kb. 30%-a dolgozik, miközben az EU átlaga 50% körüli (Eurostat 2011).

Az ELTE kiemelt feladatának tekinti a hallgatók karriertervezésének segítését, melyet a Karrierközpont képzésekkel és egyéni tanácsadással minden hallgató számára ingyenesen biztosít.

„Miközben a karriermenedzsment kurzusok nagy népszerűségnek örvendenek a hallgatók körében, addig a fogyatékossággal élő hallgatók ezen lehetőségekkel nem élnek. E tapasztalati tény vezetett el minket oda, hogy kidolgozzunk egy olyan speciálisabb tartalmú karriermenedzsment kurzust, amely jobban szolgálja a fogyatékossággal élő hallgatók igényeit” – mondta el Kovács Krisztina gyógypedagógus, az ELTE Fogyatékosügyi Központ vezetője az ötlet megszületéséről. Karsai Szilviával, a Karrierközpont szakpszichológus trénerével közösen dolgozták ki a tematikát. A tananyag és a szükséges eszközök adaptációját a Fogyatékosügyi Központ munkatársai és gyakornoka végezték el.

„A tematikát alapvetően két részre osztottuk: az ún. általános karriermenedzsmenttel, valamint a fogyatékossággal, megváltozott munkaképességgel kapcsolatos ismeretekre és kompetenciákra. A kurzus mindkét része interaktív, tréningelemekre épülő, gyakorlatcentrikus módszertant használt. A kurzusra meghívtuk a Kézenfogva Alapítvány és a Salva Vita Alapítvány munkaerőpiaci szakembereit, hogy a hallgatók megismerhessék a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló munkakeresési és foglalkoztatási támogatási lehetőségeket” – folytatta Kovács Krisztina.

A kurzuson a teljesség igénye nélkül az alábbi témákat érintették:SKM 1

  • az álláskeresés folyamata és lépései;
  • az önéletrajz típusai, formai, tartalmi követelményei;
  • állásinterjú-típusok, formai, tartalmi jellegzetességek, egyéb kiválasztási technikák;
  • a fogyatékosság közlése a munkaadóval (forma, tartalom);
  • speciális szükségletek jelzése a munkaadó felé;
  • a megváltozott munkaképesség fogalma;
  • komplex minősítés;
  • jogi szabályozás; a munkaadó érdekeltsége;
  • speciális foglalkozás-rehabilitációs szolgáltatások a munkakeresésben.

Három Asperger-szindrómás, három hallássérült, négy látássérült és egy mozgássérült hallgató vett részt a tréningen. A karok nagy részét sikerült elérni a szervezőknek, kettő kivételével minden karról érkezett diák.

A visszajelzések alapján a hallgatók elégedetten zárták a két napot. „Mindenkire maximálisan odafigyeltek az oktatók, igyekeztek bevonni minket is a témába, de nem éreztem kényszernek ezt. Pozitívum még, hogy nem egy hagyományos előadáson (tanár beszél, diák hallgat) éreztem magam, hanem egy közös beszélgetésen” – dicsérte egyikük a kurzust. Egy másik résztvevő más előnyöket is kiemelt: „Kiváló lehetőség, hogy megismerjünk másfajta fogyatékossággal élő hallgatókat is – az ő tapasztalataikból, történeteikből, hozzáállásukból rengeteget tanulhatunk.”

A központ munkatársai is abszolút sikernek könyvelik el a speciális kurzust, és tervezik ennek továbbvitelét a következő tanévben is.

SKM 3A Fogyatékosügyi Központról

2015 szeptemberében nyitotta meg szolgáltatásait az ELTE Fogyatékosügyi Központja az ELTE Szolgáltató Központ önálló osztályaként Scheuer Gyula kancellár támogatásával. A Fogyatékosügyi Központ legfontosabb feladata az Egyetemen tanuló speciális szükségletű hallgatók egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása az egyetemi élet bármely területén. Kiemelt feladata a tananyaghoz történő hozzáférés, az elektronikus felületeken történő információszerzés és az épületek fizikai hozzáférésének akadálymentessé tétele. Emellett különböző egyéni és csoportos tréningeket is szervez a Központ az ezt igénylő hallgatóknak (pl. Asperger csoport; Tanulásmódszertani tréning; egyéni útvonaltanítás; Neptun-használat tanítása; stb.)

Kiemelt kép: ELTE Online

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]