2017-től szeptember 1. a magyar felsőoktatás napja

Az országgyűlés döntött arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából szeptember 1. napját a magyar felsőoktatás napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja. Ezzel a magyar felsőoktatás jelentőségét és a tudományos eredményeket hangsúlyozzák.

Az indokolás szerint az a kezdeményezés, hogy 2017-től szeptember 1. napja legyen a magyar felsőoktatás napja, nagyban elősegíti a magyar felsőoktatás történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének hangsúlyozását, így a magyar tudomány eredményei, a magyar felsőoktatás nemzeti örökséggé válik, amellyel minden magyar polgár azonosulni tud.

A Pécsi Tudományegyetem felállítását 1367-ben V. Orbán pápa engedélyezte, és Nagy Lajos király alapította, az intézmény rektora, Bódis József így nyilatkozott: „Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy nem volt 1367 óta folyamatos az egyetemi szintű képzés Pécsett, mégis, van egyfajta szellemi jogfolytonosság a múlt, a jelen és a jövő között.”

A közelmúltban vált hivatalossá, hogy Magyarország kormánya összesen 565 millió forinttal támogatja az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója méltó módon történő megünneplését, hangsúlyozva ezáltal a magyar felsőoktatás jelentőségét, annak Magyarországon betöltött kiemelt szerepét. E cél megvalósítását szolgálja az a döntés is, hogy 2017-től szeptember 1. napja legyen a magyar felsőoktatás napja.

Kép: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, ttk.pte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]