Elfogadta a Szenátus az Intézményfejlesztési Tervet

Az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve 2016. március 7-i ülésén tárgyalta a tervezetet, amely a 2016 és 2020 közötti stratégiai célokat rögzíti. Magát a tervet széleskörű egyetemi párbeszéd készítette elő, majd meghatározták, hogy a forrásokat, pályázati kiírásokat figyelembe véve, az Egyetem milyen irányba kíván haladni – nyilatkozta Kisfaludi András, a tervezet létrejöttéért felelős rektorhelyettes.

Az Intézményfejlesztési Terv (IFT) 2016 és 2020 közötti időszakra tűzte ki céljai megvalósítását, és az alábbi stratégiai pontok teljesítésére összpontosítja anyagi és humán erőforrásait:

• új, átfogó kiválósági program kidolgozása és elindítása a szakkollégiumok bázisán;
• a kiválóság erősítése a kutatás terén és a K+F+I lánc hiányzó elemeinek fejlesztése;
• a képzés hatékonyabb, fókuszáltabb nemzetköziesítése;
• az egyetem teljesítményének szisztematikus monitorozása, továbbá az oktatók teljesítményelvű értékelésének megvalósítása.

Mindezen főbb pontokon kívül a dokumentum prioritásként jelöli meg kutatásfejlesztés, a kutatásmenedzsment, a kutatásinfrastruktúra fejlesztését, a pedagógusképzés javítását. A cél, hogy az ELTE továbbra is meghatározó szerepet játsszon a felsőoktatásban, hogy minden oktatott tudományterületen nemzetközi mércével értékelhető kutatások valósuljanak meg, továbbá az Egyetem fokozza a regionális és a nemzetközi egyetemi hálózatokban való aktivitását. Mindezek mellett támogatja a magyar irodalom és kultúra határon túli oktatását, valamint erősíti a külföldi hallgatóknak nyújtott idegen nyelvű képzéseket, szolgáltatásokat. Az Egyetem többnyire képes volt teljesíteni az előző IFT terveit, megőrizte vezető pozícióját a hazai felsőoktatási mezőnyben.

A mostani IFT a nemzeti felsőoktatási törvénnyel, az ELTE 2015. október 21-én kézhez vett fenntartói útmutatás alapján és a Fokozatváltás a Felsőoktatásban felsőoktatási stratégia irányvonalaival összhangban készült el, s ez december elején került a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárhoz. A végleges dokumentumot 2016. március 7-én terjesztették a Szenátus elé, majd a testület megvitatta, később pedig elfogadta. Magát a tervezetet több szervezet is tárgyalta, többek között a Rektori Vezetői Értekezlet, az Egyetemvezetői Értekezlet, a kari vezetők, a Konzisztórium és a kari tanácsok is. Az átfogó stratégiai dokumentum elkészítésében az Egyetem központi szervezeti egységei, a Rektori Kabinet, a Kancellária és a karok vettek részt. „Az Egyetem vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott célok és kiválósági követelmények teljesülését, valamint amennyiben szükséges, igazítja is azokat a változó körülményekhez – hangsúlyozta még Kisfaludi András rektorhelyettes.

Forrás és kép: elte.hu