Mi változott a felsőoktatásban 2014-ben?

A “Magyar Felsőoktatás 2014 – Stratégiai helyzetértékelés” című tanulmánya azzal foglalkozik, hogy mit mutatnak Rólunk a nemzetközi rangsorok, milyen változások várnak a felsőoktatási intézményekre és az oktatókra. A tanulmányból kiderül, hogy a jogi szabályozás sok és jelentős változásokon esett át.

A dokumentum vizsgálja, hogy milyen esélyekkel jutnak be a felsőoktatási intézményekbe az ország különböző területein élő diákok. Jól látható, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek tanulóinak esélye csökkent 2002 és 2012 között az alapképzésben. Viszont a rövidebb idejű felsőoktatási képzések a hátrányos helyzetű kistérségek tanulói számára esélynövekedést jelenthetnek a felsőoktatásba való bejutásnál.

A nemzetközi rangsorok rámutattak arra, hogy Magyarország felsőoktatása összhangban van gazdasági fejlettségével, és általában a középmezőnyben helyezkedik el, azonban az aktuális pozíció rosszabb eredménynek számít a 2000-es évek közepén kialakulthoz képest. A javulás érdekében a magyar felsőoktatás állami támogatásának, az autonóm elemeknek a növelése, és a belépési és kilépési arányok javítása, a mobilitás kiterjesztése segíthet. A tanulmány kiemeli: az új „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című felsőoktatási stratégia szerint az elkövetkezendő években a közvetlen állami támogatás jelentős mértékben nem növelhető, és a rendszer robusztusságát figyelembe véve nem is kívánatos az ilyen mértékű kitettség egyetlen bevételi csatornának sem. Az is kiderül a dokumentumból, hogy 2011 óta szűkült az intézmények szervezeti és gazdálkodási autonómiája is, hozzá kell azonban tenni, hogy az aktuális felsőoktatási stratégia a gazdálkodási jogosítványok kiszélesítését irányozza elő.

A tanulmány szerint a tanítás és a tanulás minőségének javítását előtérbe helyező oktatáspolitikai kezdeményezések számára jelenleg kedvező a klíma a felsőoktatásban. Az adatok arra utalnak, hogy a képesítések felülvizsgálata és a tanítás megújítása is időszerű, hiszen a hazai felsőoktatás képesítési rendszere befagyott, és az elavuló képesítések megszüntetésére, újak létesítésére alig került sor.

Az integrált kiválósági rangsorokban Magyarország a környező országokhoz képest a lakosságszámra vetítve relatíve sok jó minőségi intézménnyel rendelkezik, amelyek magas szintű, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. Azonban a külföldi hallgatók létszámának növekedése terén sajnos lemaradtunk a környező országokhoz képest.

Forrás: Edupress

Kép: sikerado.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]