Publikációs lehetőség egyetemi hallgatóknak is

„Demokratikus innovációk a magyar politikában” címmel készíti 2021. évi különszámát a Bibó Jogi- és Politikatudományi Szemle folyóirat, ahol szívesen látják „fiatal kutatók, doktoranduszok és egyetemi hallgatók” tanulmányait és recenziót is. A kéziratok benyújtására a 2021. február 28. vasárnapi határidőig van lehetőség.

A Bibó Jogi- és Politikatudományi Szemle folyóirat (röviden: BJPSZ) évente kétszer jelenik meg, kiadója pedig egyetemünk, az ELTE Bibó István Szakkollégiuma. A szerkesztőbizottság egy olyan tudományos fórum létrehozását és fenntartását tűzte ki céljául (melyet mára már biztosít szerzőinek), ahol a legelismertebb szakemberek mellett fiatal kutatók, de aktív szakkollégisták és egyetemi hallgatók is teret kapnak. Ahogy utolsó megjelent számukban (BJPSZ 2020/2) fogalmaznak: „Célunk az, hogy ezekkel az írásokkal is hozzájáruljunk a szakmai diskurzus élénkítéséhez, különös tekintettel a legfiatalabbak integrálására a tudományos közéletbe.”

Bár a folyóirat területe alapvetően a jog- és politikatudomány, kapcsolódó diszciplínák (mint jogfilozófia, jogszociológia, pszichológia, kriminológia, közgazdaságtan) művelőihez is intézik a most közzétett publikációs felhívásukat.

A demokratikus reformkísérletek és a képviseleti demokrácia válságának vizsgálata nemzetközi szintű kutatási témává vált. A lap következő különszámának fókuszában azok a döntéshozatali eljárások, mechanizmusok állnak, melyek kiegészítve a demokrácia intézményeit a különböző „politikai döntések társadalmi elfogadottságát és hatékonyságát” az állampolgárok bevonásával igyekeznek javítani. A különszámmal azt szeretnék feltárni, hogy a közelmúltban milyen új intézmények alakultak Magyarországon, így például a következő témákban várják a kéziratokat: „a pártokon belül létrejött új, a választókkal való kapcsolattartást fejlesztő, innovatív kezdeményezések elemzését, a jelölt-kiválasztás terén kialakult innovációkat vizsgáló tanulmányokat, valamint a választópolgárokkal kialakított országos és helyi szintű konzultációkra vonatkozó, szisztematikus, nemzetközi összevetésre alapozott tanulmányokat.” (Forrás: bibo.elte.hu.)

A leendő szerzőknek a lap három rovatát ajánlja. A Perspektíva rovat 40 éves életkor alatti, jog- és / vagy politikatudomány területét (vagy ezekhez szorosan fűződő szakterületet) művelő, magyarul publikáló szerzők számára kínál felületet. A Diskurzus rovat a tudományos életbe való bekapcsolódást segíti elő az ELTE Bibó István Szakkollégiumnál aktív tagsággal rendelkező hallgatói számára. A Recenzió rovat ismertetőknek, vitáknak ad teret megjelent könyvekről, a vizsgált témakörökben.

A felhívás részletei szerint a különszámba tanulmányok esetében 40.000, recenziók esetében 10.000 leütés terjedelmet várnak el. A lektorálási rendszer kétszeresen is anonim. A kéziratoknak a Politikatudományi Szemle által meghatározott formai követelményeknek kell megfelelniük, és mellékelni kell hozzájuk egy magyar és egy angol nyelvű absztraktot, továbbá angol címet is.

A kéziratokat szöveges dokumentum formátumában a felelős szerkesztő, Szentgáli-Tóth Boldizsár elektronikus levelezési címére kérik eljuttatni, a tudszerv@bibokoll.elte.hu címre.

A benyújtási határidő 2021. február 28., vasárnap.

A folyóirat teljes publikációs felhívása itt érhető el: https://www.bibo.elte.hu/?p=7106

Kiemelt kép forrása: facebook.com/abibokoli

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]