Átsorolás – mikor és miért?

Hány kreditet kell szerezz, hogy ne soroljanak át? Melyik félévben sorolhatnak át leghamarabb? Így a vizsgaidőszak közeledtével az átsorolás kérdéskörével foglalkozunk.

Ha még csak az első félévetekben jártok, akkor még nem kell tartanotok attól, hogy következő félévben átsorolnak titeket, de utána már figyelnetek kell a megszerzett kreditjeitek számára. Jelenleg akkor lehet átsorolni egy állami ösztöndíjas hallgatót, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg az előírt kreditek legalább ötven százalékát.

Ha már felsőbb évesek vagytok a felhasznált féléveitek számára is figyelnetek kell, ugyanis azokat a hallgatókat, akik már két félévvel meghaladták a képzési idejüket szintén átsorolják. A félévek számába a korábban azonos képzési szinten végzett tanulmányokat is beszámítják.

Azonban itt is vannak méltányos elbírálást érdemlő esetek, amikor a hallgatók mentesülnek az átsorolás alól. Nem sorolhatják át azokat, akik még csak egy félévet töltöttek a szakon, illetve akik betegség, baleset vagy szülés miatt nem tudtak bejárni az órákra.

Az államilag finanszírozott hallgatók átsorolása lehetőséget nyújt az önköltséges hallgatóknak arra, hogy átsorolják őket államilag finanszírozott státuszba. Az átsorolt hallgatóknak, illetve azoknak a helyére, akiknek megszűnt a jogviszonya, kérelem alapján kerülhetnek be önköltséges hallgatók: a sorrendet a tanulmányi eredmény határozza meg.

(Forrás: eduline.hu)

(Kép: piacesprofit.hu)

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]