Kiknek kell visszafizetniük az állami ösztöndíjat?

Vissza kell fizetniük az állami ösztöndíj 50%-át azoknak, akik augusztus 31-ig nem szereztek oklevelet, és 2013-ban kezdték meg négy féléves képzésüket – ez nagyjából ezer hallgatót érint. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési idő másfélszerese, azaz a négy féléves képzések esetében hat félév alatt kell megszerezniük az oklevelüket (a passzív félévek persze nem számítanak).

A magyar állami ösztöndíj szempontjából az a kötelezettség áll fenn, hogy a hallgató a képzés kezdetétől számítva a képzési követelményekben (KKK) előírt képzési idő másfélszeresén belül oklevelet szerezzen. Amennyiben nem teljesíti ezt a feltételt, úgy visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Magyar Állam felé, az igénybe vett állami ösztöndíj 50 százalékára (ettől függetlenül a hallgató még később is megszerezheti az oklevelet, de a fizetési kötelezettsége már fennáll).

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési idő másfélszerese, azaz a négy féléves képzések esetében hat félév alatt kell megszerezniük az oklevelüket. Ez alól kivételt jelentenek azok, akiknek volt passzív féléve, hiszen az oklevélszerzési határidőt minden egyes passzív félév kitolja. Nem csupán végbizonyítvány vagy sikeres záróvizsga, hanem kiállított oklevél szükséges a kötelezettség teljesítéséhez. Az oklevélszerzés tényéről az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézményektől kapott adatokból értesül.

Ugyanakkor részletfizetési és mentesítési kérelmet is be lehet nyújtani. A hallgató vállalhatja hazai munkaviszony fenntartását az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban. A hazai munkaviszony beszámítását visszamenőlegesen is, a hallgatói jogviszony megszűnésétől kérheti a hallgató azzal, hogy egy félév 150 napnak felel meg. Továbbá, amennyiben a hazai munkavégzési kötelezettség időszakában a hallgató ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, úgy tanulmányai idejére kérelmezheti a munkavégzési kötelezettség felfüggesztését.

Visszafizetés alóli mentesítés tartós betegség, megváltozott munkaképesség, baleset, szülés, két vagy több gyermek nevelése vagy egyéb váratlan, a volt hallgatón kívül álló okból kérelmezhető – jelezték.

Forrás: MTI

Kép: semmelweis.hu