Változások a pedagógusképzésben

Több változás lép érvénybe a pedagógushallgatók életében: elsősorban a szakmai gyakorlatok módosulnak.

Az osztatlan tanárképzés bevezetésével több területen is átalakul a képzés, melyek legfőképpen a szakmai gyakorlatok helyét, időtartamát és szerepét érinti.

A magyarországi tanárképzés jelenlegi rendszerében 2011-től két fő szakmai gyakorlat van: a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat, de új gyakorlati formaként megjelenik a közösségi gyakorlat, amelyet leginkább az iskolai közösségi munkához lehet hasonlítani. Fő feladata, hogy a hallgatókat nyitottá tegye a társadalmi felelősségvállalás és a segítségnyújtás iránt.

A szakmai gyakorlatok ideje is változott. A bolognai rendszerű, osztott tanárképzésben a két 60 órás szaktárgyi tanítási gyakorlaton és egy fél éves összefüggő egyéni szakmai gyakorlaton szerezhettek tapasztalatot a diákok. Most viszont, az osztatlan tanárképzésben egy év a szakmai gyakorlat ideje. Az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama fél évvel növekedett, és a gyakorlatok jelentős része a képzés záró szakaszában jelenik meg.

A hallgatók a szakmai gyakorlat ideje alatt tanármentor irányítása alatt állnak. A diákok elsősorban mentoruktól kapnak támogatást, segítséget. A mentor nem tanítja a tanárjelöltet, nem egy hasonmás létrehozása a célja, hanem az, hogy a hallgatót segítse a saját tanárszemélyiségének kialakításában. Mentor az lehet, aki a mesterpedagógusi fokozatot megkapja, ennek a fokozatnak a kidolgozása még zajlik, előreláthatólag 2015-ben vezetik be.

Ez még egy kiépülőben lévő rendszer, amelyben még találhatóak problémák, mint például a képzést záró egyéni iskolai gyakorlat és a képzést követő gyakornoki szakasz tisztázatlansága, vagy a képzés elején megjelenő pályaorientációs gyakorlat hiánya, ezekre a problémákra a projekt kidolgozása során keresik a megoldást.

Forrás: Edupress

Kép: sikerado.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]