EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Szeptember 18-án került sor az EHÖK elnökválasztó Küldöttgyűlésére a BTK Kari tanácstermében. Egyetlen indulóként a jelenlegi elnököt, Zaránd Pétert és csapatát 23 igen, 6 nem és 2 érvénytelen szavazattal választották meg a küldöttek második ciklusára.

A Küldöttgyűlés az elnök és az alelnökök beszámolóival kezdődött, melyek a kérdések után elfogadásra kerültek. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása szerint az EHÖK működése az elmúlt évben szabályos volt, csupán egy esetben érkezett hozzájuk megkeresés.

A következő napirendi pont az ELTE EHÖK elnökének megválasztása volt, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán levezető elnök segítségével. Ekkor az elnökjelölt ismertette a programját. A program, mely a Hallgatói közösség címet viseli, az egyértelmű és kézzelfogható célok mellett egyfajta mentalitásbeli megújulást is hirdet. Hangsúlyozta, hogy világos és átlátható alapokat kell teremteni az ösztöndíjrendszerek átalakításakor, figyelembe véve a hallgatói érdekeket. Zaránd Péter többek közt hangsúlyozta a hallgatók és oktatók közti együttműködés, a felsőoktatás átalakításában és az országos hallgatói mozgalomban való részvétel, illetve a legitimáció kérdéskörének fontosságát.

A Bölcsészettudományi Kar küldöttei számos fontos kérdést intéztek a jelölthöz és az alelnökjelöltekhez, melyekre minden esetben kielégítő választ kaptak.

A kari HÖK-ök küldöttei 23 igen, 6 nem, és 2 érvénytelen szavazattal megválasztották Zaránd Pétert, akinek elsőként Dr. Frei Zsolt, tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyekért felelős rektorhelyettes gratulált, és párbeszédet ajánlott a rektori vezetés és az EHÖK között.

Az EHÖK kabinet alelnökeinek és referenseinek személye az előző évhez képest csak kis mértékben változik, illetve az év során felvetődött többletfeladatok ellátása okán felvetődött a kabinet szerkezetének kiegészítése. A szociális alelnök Tóth Róza (TTK), a gazdasági alelnök Dukán András Ferenc (TTK), a tanulmányi alelnök Borbély Krisztián (PPK), a közkapcsolati alelnök Dömötör Tamás Albert (BTK), külügyi alelnök pedig Csukovits Balázs (TáTK) lesz. Az alelnökökhöz hasonlóan a programban megnevezték a referenseket és megbízottakat is, akiknek személyéhez az Alapszabály értelmében az EHÖK Elnökségének jóváhagyását szükséges kérni. Amennyiben az Elnökség is egyetért, új források bevonása érdekében pályázatokért felelős referensnek Csermák Attilát (PPK, ISSZK), sportreferensnek Karvaly Mártont (PPK), esélyegyenlőségi referensnek Markos Ádámot (ÁJK), tudományos referensnek Tóth Ritát (TáTK, EJC), Béni Kornélt (TTK) rendezvényekért felelős referensnek, Orosz Gábort (IK, KolHÖK) tanulmányi rendszerért felelős referensnek, gazdasági adminisztrációért felelős referensnek Kőszegi Tamást (TÓK), és az ELTE Online főszerkesztői tisztségére Grósz Renátát (ÁJK) kérik fel. Továbbra is Meiszterics Bálint (PPK) tevékenykedik majd elnöki megbízottként és ügyviteli asszisztensként, Tabajdi Péter (TTK) informatikai megbízottként, Kovács Márta pedig irodavezetőként. A kabinet vezetését a jövőben is Kiss Edina (TáTK) látja el.

Az ELTE Online szerkesztőségének nevében ezúton szeretnék gratulálni és sikeres elnöki ciklust kívánni Zaránd Péternek és csapatának!

Fotók: Kelemen Ádám

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]