Íme az OMHV eredmények

A vizsgaidőszak végével az OMHV kérdőívek kitöltésére nyitva álló határidő is lezárult. Lássuk hát, hányan értékelték oktatóikat ebben a félévben.

Az alábbi számok nem hivatalosak, mivel a Minőségbiztosítási Osztály végleges összegzésére még nem került sor, így a legutóbbi rögzített eredményeket mutatjuk be.

A kitöltési arány minden korábbi félévnél magasabb lett idén: az összes kérdőív 57,5%-át töltöttük ki, amely az eddigi rekordot, vagyis a 2011/2012-es tanév tavaszi félévét több mint 7%-kal haladta meg. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy folyamatos emelkedő tendenciát tapasztalhatunk valamennyi karon.

Az ÁJK a maga 24,92%-ával jócskán lemaradt a “többiekhez” képest, mindegyik másik karon legalább kétszer ennyi kérdőívet töltöttek ki a kurzusokkal kapcsolatban, de magához képest is rontott.  “Az ÁJK hallgatói – csak úgy mint az ELTE többi hallgatója – igénylik racionális alátámasztását annak, hogy mi értelme van az oktatói munka véleményezésben részt venni. Ez látszik meg a kari kitöltési arányon. Az ELTE HÖK feladata tehát az, hogy megfelelő kitöltöttség mellett elérje, hogy az OMHV eredményeket bele kelljen számítani az oktatói előmeneteli rendszerébe.˝- mondta Molnár Dániel, az EHÖK közkapcsolati alelnökeHogy mi a valódi ok, kérdéses, de talán közrejátszhatott az a széles körben jelentkezett probléma is, hogy kitöltés közben gyakran lefagyott a rendszer, így számtalanszor elölről kellett kezdeni a kitöltést.

Az OMHV-t idén is az IK-sok töltögették a leglelkesebben, 73,7%-os válaszadással majdnem 10%-kal beelőzték a második helyezett TTK-sokat. A 2012-es tavaszi szemeszter eredményeit figyelembe véve egyébként a TÁTK javított a legtöbbet: az akkori 38,33%-ot idén 61,88%-ra tornázták fel.

Összességében az ÁJK kivételével mindegyik karon nőtt kisebb-nagyobb mértékben a kitöltöttség. Nagyon fontos, hogy a kitöltési hajlandóság tovább növekedjen, hiszen csak ezáltal nyeri el az értelmét a véleményezés. Különösen a kis létszámú órák esetében lehet problémás, KÁVÉKÁVÉKÁVÉKÁVÉha túl kevesen értékelnek, mert az egyetemi szabályzatok értelmében egy kurzus véleményezése csak akkor értékelhető, ha a tárgyat felvett hallgatók legalább 25%-a, de minimum 5 fő kitöltötte a kérdőíveket. Az oktatók és az egyetem vezetősége mellett a hallgatók számára is fontos ez a fajta visszajelzés. Így – ha az adott oktató hozzájárul az eredmények publikáláshoz – nem kellene teljes mértékben a mendemondákra és a markmyprofessoron olvasottakra hagyatkoznunk kurzusválasztás során.

Az EHÖK is szorgalmazza a kitöltési hajlandóság növekedését, az ősszel megújult kabinet programjában szerepelt az OMHV és a minőségbiztosítás átgondolása. Már dolgoznak azon, hogy a tavaszi szemeszterben lehetőleg szakonként specifikus kérdőíveket tölthessünk ki. “Jelenleg az ELTE négy karja használ speciális, négy pedig általános kérdéssort. Ahhoz, hogy az OMHV segítségével a hallgatók minden képzésről kellően részletes és releváns visszacsatolást tudjanak adni, ahhoz minden karon, sőt fontos volna minden szakon speciális kérdéssort összeállítani. Az EHÖK célja, hogy a 2014/15-ös tanév első felmérésén már ezeket a kérdéssorokat tölthessék ki a hallgatók.”– tette hozzá Molnár Dániel. Céljuk továbbá, hogy a mai állapottól eltérően ne kelljen az oktató jóváhagyása az eredmények megismeréséhez, hanem teljes nyilvánosság érvényesüljön, illetve a hallgatók véleménye szisztematikusan beleszámítson az oktatók előmenetelébe is.

A kitöltést több játékkal is ösztönöztük a vizsgaidőszakban. Cikkünkben a fotópályázat nyertes műveit láthatjátok.

A vizsga nem vár...

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]