Klíma, társadalom, változás: az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye

Alapszakos hallgatók (és középiskolások), figyelem! Pályázatot hirdet az ELTE TáTK klímaváltozás témában, melyen egyénileg vagy kétfős csapatokban lehet részt venni. A kar szakterületéből fakadóan elsősorban a globális probléma társadalmi aspektusaira fókuszál a verseny, ennek fényében várnak kreatív produktumokat 2022. január 12-ig. Az eredményhirdetés 2022. január 28-án, az ELTE TáTK nyílt napján lesz, ekkor kerülnek átadásra a nyeremények, köztük tablet, ELTE TáTK ajándékcsomag és könyvcsomag.

Ki jelentkezhetnek?

Alapszakos hallgatónak számít jelen pályázat esetében az osztatlan képzésben részt vevő harmadéves hallgató is, az osztott képzés alapszakos hallgatója, továbbá jelentkezhetnek középiskolások is, ezt pályázáskor jelezni kell majd.

Milyen témában?

Mindannyian érzékeljük, itt van körülöttünk… A klímaváltozás rengeteg kérdést vet fel, köztük azt is, hogy kihasználjuk-e a természetet, vagy csupán élünk az erőforrásainkkal? Csak pusztítjuk, vagy építjük is? Birtokolhatjuk-e? Mit jelent ez? Vannak-e morális kötelezettségeink, és ha vannak, ki vagy mi felé? Mennyire közös probléma és felelősség a klímaváltozás? – És hasonló kérdések.

A fenti bekezdés csak kedvcsináló, a szerző javasolja a felhívás alapos átolvasását; a témákat ugyanis bővebben kifejtik a szervezők, kulcsszavakkal együtt, olyan címekkel, mint az „Egy hajóban” vagy éppen a „Vendég vagy házigazda?”.

Mivel lehet jelentkezni?

Bármilyen bemutatható kreatív produktummal, a felhívásban szereplő ötletek: esszé, videoklip, fotó, kollázs, fotóregény, képregény, társasjáték, dalszöveg, Facebook-profil, térkép.

A bemutathatóság bármilyen formája azért lehet szempont, mert a pályázatot vagy annak bemutatását el kell küldeni a kommunikacio@tatk.elte.hu ímélcímre.

A pályázó ímélben szerepelnie kell: a kategória megjelölésnek (középiskolás/alapszakos), a csoporttagok nevének, ímélcímének és oktatási intézményének, valamint az utóbbihoz kötődően az évfolyamának, egyetemisták esetében az egyetem, a kar és a szak megjelölése szükséges, valamint 18 év alatti pályázók esetében a törvényes képviselő nevét és ímélcímét is fel kell tüntetni.

Nem elküldendő, de elolvasandó dokumentum továbbá az Adatkezelési Tájékoztató.

Mik a bírálati szempontok?

A felhívás szerint bírálati szempontok a gondolati tartalom (50%), kreativitás (30%) és a kivitelezés technikai színvonala (20%).

Milyen időpontokat írjak fel magamnak a pályázattal kapcsolatban?

A produktumnak, vagy annak bemutatásának ímél útján való elküldési határideje 2022. január 12. Az eredményhirdetés ugyanazon hónapra esik (tehát viszonylag gyorsan végbemegy az értékelés), 2022. január 28-án lesz a hivatalos kiírás, ez az ELTE Társadalomtudományi Kar nyílt napjára esik.

Az eredményről az ELTE TáTK honlapján és Facebook-oldalán nyerhető tájékoztatás.

Fontos még, hogy a díjazottak nyereményeiket (melyeket fent már ismertettünk) egyéni egyeztetés után postai úton vagy személyesen vehetik át a kar székhelyén, az ELTE lágymányosi campusán.

A pályázat a EFOP 3.6.3. „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg

Bővebb információt az ELTE TáTK honlapján találhattok, ezen a linken.

A kiemelt kép forrása: Az ELTE TáTK felhívása

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]