Már lehet pályázni az ÚNKP-ösztöndíjakra!

Május 7-ével elkezdődött a pályázási időszak az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020-as tanévre szóló ösztöndíjaira.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program öt ösztöndíjprogramot foglal magába, melyekre már készíthetitek a pályázati anyagot. A pályázatok bármely tudományterületen tevékenykedő hallgató számára nyitottak, így az ELTE minden diákjának és kutatójának ajánljuk őket. Az ösztöndíjak a kutatási tervben megfogalmazottak teljesítéséhez nyújtanak támogatást, és ezt az ösztöndíjidőszak végén kötelező szakmai beszámolókkal ellenőrzik, ahogyan az ösztöndíjidőszak alatt a folyamatos előrehaladást is. A tavalyi nyertesek zárókonferenciájába is beleshettek még leadási határidő előtt, május 23-án, ha kíváncsiak vagytok, mások milyen kutatásokat valósítottak meg az ösztöndíjjal. Érdemes tehát régóta formálódó ötleteiteket, érdekesnek tűnő kutatási irányokat, leendő OTDK-témátokat – témavezetőtökkel konzultálva – ÚNKP-ösztöndíjra is felterjeszteni! Ugyan az idei OTDK véget ért, de – ahogyan az mára szinte szállóigévé vált – az OTDK örök; ahogyan a versenyen kívüli publikálási lehetőségek is…

A pályázó életében időrendben leghamarabb igényelhető, a kiemelkedően teljesítő középiskolásoknak szóló „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjról ejtünk pár szót. Ezt az alapképzésbe vagy osztatlan mesterképzésbe frissen belépő, a középiskola alatt tudományos jártasságukat bebizonyító hallgatók pályázhatják meg, jellemzően OKTV-eredménnyel. Az ösztöndíj célja nyilvánvaló: a tudományos életüket megkezdő hallgatók, vagyis a szakmai utánpótlás támogatása. 5–10 hónapra szóló 50.000 Ft-os rendszeres támogatást lehet szerezni az ösztöndíjidőszakra szóló aktív hallgatói jogviszonnyal. A jelentkezési határidő: 2019. május 7. – június 20.

 Az alapképzésben részt vevő hallgatókat szólítja meg a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj. Az ösztöndíj célja, hogy a hallgatókat TDK-dolgozat, publikáció vagy egyéb tudományos, műszaki vagy művészeti alkotás elkészítésében, valamint a mesterszakos tanulmányokra való felkészülésben támogassa. Ezt az előbbi ösztöndíjhoz hasonlóan szakmai beszámolók formájában számon is kéri a jutalmazottakon. Az ösztöndíj összege elsőévesek számára 50.000 Ft/hó/fő, felsőbbévesek számára 75.000 Ft/hó/fő, mindkét esetben 5 vagy 10 hónapos futamidővel. Jelentkezési időszak: 2019. május 7. – június 6.

Mesterképzésre járók pályázhatnak a harmadik ösztöndíjra, a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra. Célja technikailag ugyanaz, mint az alapképzést támogató ösztöndíjé, azonban ez a doktori képzésre való felkészülést is segíti. A 2019/2020-as tanévben mester/osztatlan képzésben részt vevők számára elsőévesként 50.000 Ft, felsőbbévesként 100.000 Ft juttatható havonta, 5 vagy 10 hónapos ciklusban. Jelentkezni 2019. május 7. és  június 6. közt lehet.

 A Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj szintén jelzi a nevében is a jogosultak körét. Érdemes idézni, hogy ennek az ösztöndíjnak „célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.” Tehát ezzel az ösztöndíjjal támogatást nyerhettek nemcsak releváns művészi alkotásotok elkészítésére (ahogyan az előzőekkel is), hanem a doktori kutatáshoz szükséges felmerülő költségek fedezésére is. Ennek megfelelően nőnek az ösztöndíjösszegek is: doktori hallgatóknak 100.000 Ft, doktorjelölteknek 300.000 Ft/hó/fő ajánlható 5 vagy 10 hónapra. Jelentkezési időszak: 2019. május 7. – június 6.

További támogatást nyerhetnek emellett a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjjal azok a kutatók, akik a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában már részesülnek. Ennek „eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében”. Fontos szempont továbbá, hogy a kutató segítse az MTA és a fogadó intézmény közötti tudományos együttműködést is a tevékenységével. Mindehhez egységesen 200.000 Ft/hó/fő összegre lehet pályázni 5 vagy 10 hónapra. Jelentkezési időszak: 2019. május 7. – június 6.

Kitartást kívánunk a papírmunkához és a pályázati anyag összeállításához! Ehhez útmutatót minden esetben a linken találtok. A tudományos ösztöndíjak összege mellett már csak azok presztízse miatt is megéri végigcsinálni – az elkészülő kutatásról nem is beszélve.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]