Francia előadók az Atelier Tanszéken

Az Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék ugyan februártól megújult névvel működik, azonban régi hagyományaihoz híven idén tavasszal is várja az érdeklődőket a francia egyetemi oktatók által tartott előadásaira.

Az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszéke már harminc éve fogadja rendszeresen a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) világhírű, nemzetközi intézmény kutatóit, professzorait a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az EHESS együttműködésének jóvoltából.

A Bölcsészettudományi Kar kampuszához tartozó Főépületről talán sokan nem is sejtik, hogy nemcsak a Műhely Egyetem Cafét rejti magában, hanem egy másik műhelynek is otthont ad: az Atelier-nek. A névválasztás nem véletlenül francia eredetű, hiszen idén harminc éve, hogy a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és az MTA jóvoltából megindult a doktori képzés az Atelier kereteiben. A különböző szervezeti formákat megélt kutatói és oktatói intézmény amellett, hogy nevében viseli a műhely szót, valóban egy olyan történeti és társadalomtudományos közeggé nőtte ki magát, amelyet a barátságos, alkotó légkör határoz meg.

Ennek a szellemiségnek a kialakulását, a francia Annales-iskolához való kötődését és az EHESS-szel való kapcsolat létrejöttét mutatja be a műhely iránt bővebben érdeklődőknek két rövid összefoglaló, az első 2009-ből Granasztói György, majd öt évvel később a második Sonkoly Gábor tollából, az Atelier évfordulóira megjelent kiadványokban (l. a cikk végén).

Az intézmény a kezdetektől széleskörű lehetőséget adott, hogy oktatói, kutatói és hallgatói különböző formában ápolják a tudományos és személyes kapcsolatokat Párizs és Budapest között. Ebbe a folyamatba illeszkedett az alapító, Granasztói György kezdeményezése, aminek eredményeként három évtizede rendszeresen érkeznek vendégoktatók a tanszékre. Ahogy az induláskor a Magyar Tudományos Akadémia kereteiben jött létre az együttműködés, az MTA ma is hozzájárul a szervezés feltételeinek megteremtéséhez. A másfél órás előadások minden tavasszal, hagyományosan az Atelier doktorképzésének keretében zajlanak, hétfőn délelőtt 10 és délután 15 órától, valamint mindenki számára nyitottak. Az előadók többnyire francia nyelven tartják prezentációjukat, amelyet a tanszék oktatói magyarul is tolmácsolnak.

2019 tavaszán az első alkalomra március 18-án délelőtt 10 órakor kerül sor, az ELTE BTK főépületének (Múzeum körút 6-8.) 247-es termében. Ekkor Marie-Vic Ozouf-Marignier A „térbeli fordulat”: nem valódi újítás, valós kihívás? (Le spatial turn: fausse innovation, vrais enjeux?) című előadását hallhatják az érdeklődők.

A további előadásokra szintén mindenkit szeretettel várnak a szervezők:

március 25.: Dinah Ribard

 • délelőtt: Történetírás és nyelvészet. A tanúsítás aktusa Histoire et linguistique. L’acte de témoigner
 • délután: Írott rendek: a királyi rendeletek használata  Ordres écrits : usages des lettres de cachet

április 8.: Jean-Yves Grenier

 • délelőtt: Az igazságosság kérdése a közgazdaságtanban. A valós érték esete (az ókori Görötgországtól napjainkig)
   La question du juste en économie. Le cas du juste prix (de la Grèce ancienne à nos jours).
 • délután: Az idő konstrukciója a történetírásban. Hol állunk? – La construction du temps en histoire. Où en est-on?

április 15.: Patrick Boucheron

 • délután: Globális történelem

április 29.: Christophe Prochasson

 • délelőtt: A nacionalizmus története – Histoire du nationalisme
 • délután: A szocializmus története – Histoire du socialisme

május 6.: Ilsen About

 • délelőtt:  A roma társadalmak szemben a kizárás politikájával. A „cigánykérdés” genealógiája Európában 1900 és 1940 között – Les sociétés romani face aux politiques d’exclusion. Généalogie de la “question tsigane” en Europe, 1900-1940.
 • délután: A 20. századi roma világok vizuális története: tárgyiasítás és emancipáció – Une histoire visuelle des mondes romani au 20e siècle: Objectification et émancipation

május 13.: Roger Chartier

 • délelőtt: What Is a Book? Authorship, Reading Practices and the Materiality of the Text
 • délután: Időbeliségek: A történelem, a fikció és az egyének ideje – Temporalités. Les temps de ‘histoire, de la fiction et des individus.

 

Forrás: Sonkoly Gábor: A rugalmas Atelier első huszonöt éve. In: Vis-á-vis. Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. 2015.