ABsolute Konferencia abszolút bölcsészeknek

Az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete 2018. november 22-én – immáron második alkalommal – rendezi meg abszolút tudományos igénnyel abszolút bölcsészek számára az ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet Konferenciát. Mindezt teszi abban a reményben, hogy a bölcsészettudományok alkalmazhatóságáról szóló – a tavalyi találkozó sikerességének köszönhetően megindult – párbeszéd aktív marad a jövőben is.

Az esetlegesen felmerülő kérdésre, hogy miért is van szükség évente konferenciát rendezni a bölcsészettudományok alkalmazhatóságáról, gyakorlati hasznáról, a hivatalos felhívást áttekintve a következő választ kaphatjuk:

„A bölcsészettudományok társadalmi megítélésének egyik fő tényezője, hogy a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét, alkalmazhatóságát kevesen ismerik. Konferenciánk célja, hogy megmutassa a bölcsészettudományok hasznosíthatóságát, ezért olyan előadások jelentkezését várjuk, melyekben hangsúlyos a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása.”

Magyarán a szervezők nem titkolt szándéka a társadalom bizonyos berkeiben igencsak alacsony presztízsnek örvendő bölcsészettudományok népszerűsítése, illetve létjogosultságuk, használhatóságuk bizonyítása. Máshogy fogalmazva: az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete a bölcsészettudományról, a bölcsészekről élő társadalmi (tév)képzetek cáfolatát tűzte ki zászlajára.

A kitűzött cél megvalósításához pedig minden olyan alap-, mester-, osztatlan tanári vagy doktori képzésben részt vevő bölcsészhallgató hozzájárulhat – intézménytől függetlenül (a szállás és az utazás költségeit nem tudja fedezni a Magyar Intézetek Képviselete) –, aki képes 15 percben összefoglalni az előadni kívánt gondolatait.

Az 1600–2000 leütés hosszúságú absztraktokat, amelyekben mindenképpen fel kell tüntetni a kutatás során elért eredmények gyakorlati felhasználhatóságát is, a magyarik@btkhok.elte.hu ímélcímre ABsolute 2018 tárggyal várják 2018. szeptember 20-ig. A beküldött dokumentumnak továbbá tartalmaznia kell a jelentkező nevét, képzését, egyetemét, előadása címét, valamint témavezetője nevét is.

Fontosabb adatok:

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 20.

A konferencia napja: 2018. november 22.

A szervezők elérhetősége: magyarik@btkhok.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]