Felvételit hirdet az Eötvös József Collegium!

Felvételit hirdet az ELTE legrégebbi, 1895 óta működő szakkollégiuma! A Collegium az ELTE Bölcsészettudományi, Társadalomtudományi, Informatikai és Természettudományi Karára járó, valamint a Collegium valamely szakmai műhelyéhez köthető minort végző hallgatók jelentkezését várja!

A hosszú történelmi múlttal rendelkező, eredetileg tudós tanárok nevelését célul kitűző Collegium az idei év során megújult felvételivel várja a jelentkezőket. A felvételi pályázat benyújtása 2018-tól – a hagyományoktól eltérően – az ELTE Bölcsésztudományi, Társadalomtudományi, Informatikai és Természettudományi Karára elsőévesként felvételt nyert hallgatók mellett a BA/BSc-képzés második vagy harmadik évének, az MA/MSc-képzés első évének, illetve az osztatlan tanárképzés első, második, harmadik vagy negyedik évének megkezdése előtt állók számára is lehetséges.

A Collegium tizenhét szakmai műhellyel rendelkezik. A szakmai műhelyek tudományterületenként eltérő kisebb csoportok, amelyekben év közben tudományos munka folyik. A műhelyek mindegyike rendelkezik egy műhelyvezető tanárral, aki felelős a szakmai munka minőségéért és a collegisták fejlődésének nyomon követéséért. A műhelyek biztosítják az évről évre megújuló kurzusokat – a collegisták igényei szerint –, valamint a szakmai előmenetelhez szükséges készségek fejlesztését.

A felvételi eljárás első lépéseként a jelentkezőknek egy elektronikus pályázati csomagot kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a Collegium számára 2018. augusztus 11. éjfélig. Az írásbeli pályázat benyújtásának részleteiről az Eötvös Collegium honlapján olvashattok. A pályázat elbírálása után a szóbeli fordulóra behívottak névsora – előzetes egyéni hozzájárulás alapján – 2018. augusztus 16-án válik elérhetővé a Collegium honlapján. Jelentkezni lehet bentlakó, illetve bejáró státuszra – mindkettő azonos collegiumi tagságot biztosít. Előbbit a vidéki hallgatók részesítik előnyben, míg utóbbit a budapestiek. A felvételire behívottakkal a műhelyek titkárai felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatják az egyéb, a műhely felvételijével kapcsolatos tudnivalókról.

De mire is lehet számítani? Íme néhány műhelyspecifikus tudnivaló:

  • A Társadalomtudományi műhely két rövid tudományos szakcikket fog kiküldeni a szóbelire behívottaknak.
  • A Magyar műhely elsősorban az irodalmi és nyelvészeti érdeklődésre, ismeretekre lesz kíváncsi a beszélgetés során.
  • A Francia műhely esetében a hangsúly a felvételiző szakmai tudásán, nyelvi ismeretein, valamint jövőbeli céljain lesz.
  • Az Angol-Amerikai műhely szakmai beszélgetése angol nyelven zajlik, a felvételizőknek vinniük kell egy angol nyelvű verset, arról, illetve egy kedvelt angol nyelvű műről fognak beszélgetni a felvételizők és a bizottság tagjai.
  • A Filozófia műhely esetében a filozófiai kérdések iránti érzékenység és a gondolkodásmód a hangsúlyos.

A szóbeli felvételi beszélgetésekre 2018. augusztus 21–23. között kerül sor. A szóbeli eljárás során a felvételiző diákoknak részt kell venniük egy szakmai beszélgetésen, amelyen az adott műhely műhelyvezető tanára, a műhelytitkár, valamint a műhely rangidős tagjai vesznek részt. A szakmai beszélgetés során a bizottság tagjai elsősorban a felvételiző motivációira, gondolkodásmódjára kíváncsiak. A felvételizők a tanulmányi szintjüknek megfelelő tudásanyaggal kell hogy rendelkezzenek, tehát a közvetlenül az érettségi után jelentkezőknek a középiskolai, gimnáziumi ismeretekre lesz szükségük, míg a felsőbb éves egyetemi hallgatók egyetemi szintű, szakmai kérdésekre is számíthatnak.

Ezt követően a diákbizottsági meghallgatás következik, a bizottság tagjait collegisták alkotják. A beszélgetés során lehetőség nyílik arra, hogy a felvételizők és a műhely tagjai kölcsönösen megismerjék egymást.

A szakmai és diákbizottsági beszélgetések egy napon zajlanak, azonban a szakmai műhelyek magas száma miatt két nap szükséges az összes műhely felvételijének a lebonyolításához. A beszélgetések után a két bizottság együttes javaslatára műhelyenként összeáll egy három–öt fős, a felvételre javasoltak nevét tartalmazó névsor.

A névsorban szereplő, bejáró státuszra jelentkező hallgatók felvételi eljárása a két beszélgetés után véget ér, azonban a bentlakó státuszra jelentkezőknek részt kell venniük egy személyes beszélgetésen a Collegium igazgatójával. A beszélgetés során az igazgató úr is megismeri a felvételizőket, majd ezt követően kifüggeszti az automatikusan felvételt nyert hallgatók névsorát, valamint azokét, akiknek az utolsó, harmadik napon el kell menniük az úgynevezett „fejkopogtató” meghallgatásra.

A „fejkopogtató” beszélgetés a Collegium legrégebbi hagyománya, melynek során a jelentkezőknek a Collegium igazgatója, aligazgatója, kurátora, a Collegiumhoz kötődő egykori collegisták, valamint a diák-érdekképviselet elnöke előtt kell számot adniuk a lexikai tudásukról, általános tájékozottságukról. A felvételi eljárással kapcsolatos információk elérhetőek a collegiumi Felvételi KisOkosban.

A „fejkopogtató” beszélgetést követően öt munkanapon belül születik meg a végleges döntés, amelyről a felvételizők elektronikus úton kapnak tájékoztatást.

A felvételi három napja során a Collegium diák-érdekképviselete, a Választmány számos közösségi programot szervez az éppen nem szóbeli felvételin lévők számára. Ezek a programok remek alkalmat biztosítanak arra, hogy a felvételizők megismerjék a collegistákat, az intézményben uralkodó hangulatot. A három nap alatt számos ismerkedős játékra, kulturális és sportprogramra, szabadtéri elfoglaltságra kerül majd sor. Az évek során hagyománnyá vált úgynevezett „élő könyvtár” program is megszervezésre kerül, melynek során a felvételizők „kikölcsönözhetnek” egy felsőbb éves collegistát, és feltehetik nekik a Collegiummal vagy az egyetemi tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseiket.

A további részletekért és a pontos programért figyeljétek a collegiumi Facebook-oldalt, valamint a felvételi Facebook-eseményét.

Forrás: Eötvös József Collegium

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]