Társadalom Tükrében Konferencia

A Társadalom Tükrében Konferencia – hagyományteremtő jelleggel – 2018. április 27-én került megrendezésre az Eötvös József Collegiumban. Az eseményt dr. Horváth László, az Eötvös József Collegium igazgatójának köszöntője nyitotta, míg a délutánt a Brusznyai Árpád Alapítvány által, dr. Brusznyai Árpád tiszteletére, kivégzésének 60. évfordulójára kiadott három könyv bemutatója zárta.

A konferencia, mely elsődlegesen a társadalomtudományok területéről fogadott be előadásokat, rendkívül gazdag, egész napos programmá nőtte ki magát. A konferencia előadói az Eötvös József Collegium Társadalomtudományi Műhelyének tagjai, az ELTE-ről, illetve más egyetemekről érkező hallgatók voltak. A konferencia családias, jó hangulatú esemény volt, mely során szakmai fejlődésre és a kötetlen beszélgetésekre egyaránt volt lehetőség.

A konferencia megnyitóját követő első szekció a Szociológia I. nevet viselte, a felkért szekcióvezető Nagy Zsófia, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója volt. Az előadások során a résztvevők megismerkedhettek a kultúra, a karizma és a populizmus kapcsolatával. Az előadás a weberi karizmatikus uralom fogalmára alapozva és azt Philip Smith szociológus munkásságával kiegészítve mutatta be, hogy milyen retorikai eszközök segítik a modern kor populista politikai vezetőit a karizma megjelenítésében. A bemutatott empirikus példa Orbán Viktor migrációs válsággal kapcsolatos megnyilvánulásain keresztül vizsgálta a felállított elméleti háttér alkalmazhatóságát. A következő előadás a szociológia alapköveként emlegetett Émile Durkheim által írt Az öngyilkosság című munkát vetette össze Nyikolaj Alexandrovics Bergyajev Öngyilkosságról című írásával. Durkheim kollektivista szemléletű munkássága az orosz társadalomtudományos diskurzusra kevéssé hatott, azonban köszönhetően annak, hogy mind a két műben az öngyilkosságot mint valami társadalmi, az egyéni motiváción és cselekvésen túlmutató globális okokra visszavezethető jelenséget vizsgálják az alkotók, lehetőség nyílt a munkák összevetésére. A szekció harmadik előadása a Bitcoin: a kódolt bizalom címet viselte. Az előadás során egy új típusú társadalmi interakcióról, annak a „hagyományos” gazdaságban elfoglalt helyéről, valamint két új bizalomtípus létrejöttéről szóló kutatást ismerhettek meg az érdeklődők. Az utolsó előadás során a szociológia és az alkalmazott matematika határterületével ismerkedhettek meg a résztvevők. Az előadók az elmosódott szavazáselmélet módszerét mutatták be, mely módszernek köszönthetően árnyaltabb és sokrétűbb eredményeket kaphatnak a kutatók.

társadalom tükrében

A Szociológia II. szekció előadásai a gazdaság és a munkavilág területeire koncentráltak, a felkért szekcióvezető Gerő Márton, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója volt. Az első előadás során az employer branding magyarországi helyzetével ismerkedhettek meg az érdeklődök. Az előadás kiinduló tétele volt, hogy a kialakult munkaadói márka célja a tehetséges munkaerő bevonzása, valamint a meglévő munkaerő megtartása. Az előadó egy közel 900 fős minta segítségével, az álláskeresők szempontjából vizsgálta a kérdéskört, a munkakeresők álláskeresési platformjait, valamint a munkahelyválasztás során fontos tényezőket figyelve. A szekció második előadása mikroszinten vizsgálta a munkahelyi légkört, a munkacsoportok véleményvezéreinek saját csoporton belüli elégedettségéről hallgathattak meg előadást az érdeklődők. Az elemzés kapcsolatháló-kutatáson alapult, míg az elméleti háttér szakirodalmát Lazarsfeld, Katz és Weimann munkássága adta.

A harmadik szekció a Szociológia határterületei nevet viselte. Az első előadás az intézményes és a kollektív emlékezet kapcsolatával foglalkozott, míg a második előadás a XX. századi titkosszolgálat és információs technológia fejlődését mutatta be. A harmadik előadás bepillantást engedett az alternatív gazdaságok értékesítési stratégiájába, a résztvevők antropológiai módszerű esettanulmányokon keresztül ismerhették meg az alternatív gazdaságok sikereit és kudarcait, a vidékfejlesztés szempontjából is jelentős ismeretanyagot. A szekció utolsó előadása a kerékpáros közlekedés hazai és nemzetközi jellemzőit mutatta be, hangsúlyozva a közelmúlt nagy horderejű eseményeit.  A kerékpározás társadalomtudományi szempontból való megközelítése során az előadás foglalkozott a csoportot érintő konfliktusos helyzetekkel, azok megoldási kísérleteivel, valamint a csoport sajátos tömegdemonstrációs formáival. A szekcióvezető Dudlák Tamás, a Corvinus Egyetem doktorandusza volt, aki hasznos, módszertanra irányuló kérdésekkel és javaslatokkal segítette az előadások témájának továbbgondolását.

1

Az utolsó szekció szekcióvezetője – a nemzetközi tanulmányok témakörhöz igazodva – Ilosvai Dániel volt. A szekció első előadása az Európai Unió, nemek közötti esélyegyenlőség érdekében tett intézkedéseit és azok hatékonyságát vizsgálata. A szekció második előadása a globális fejlődés érdekében, az ENSZ által támogatott 2000-től 2015-ig tartó Millenium Development Goals és a 2015-től 2030-ig terjedő Sustainable Development Goals célcsomagok hasonlóságait és különbségeit mutatta be a harmadik világ és a fejlett országok kapcsolatának szemszögéből. A szekció utolsó előadása az Északi Modell – mely Dánia, Norvégia, Svédország és Finnország gazdasági és társadalmi berendezkedését jelenti – magyarországi alkalmazhatóságát, az elvek átültethetőségét vizsgálta.

A konferencia záró eseménye a Brusznyai Árpád kivégzésének 60. évfordulójára elkészült kötetek bemutatása volt. Az esemény során köszöntőt mondott dr. Horváth László, a Collegium igazgatója és Imre Frigyesné, a Brusznyai Alapítvány elnöke. A három megjelent – a Brusznyai- tanulmányok, a Brusznyai- dokumentumok, valamint Dr. Brusznyai Árpádné Honti Ilona: Napló nevet viselő – kötetet dr. Nagy András, a könyvek szerkesztője mutatta be. Az eseményt a Napló részleteinek bemutatása, Papp Zsanett Eötvös collegista felolvasása zárta.

A konferencia során a műhely tagjainak, valamint az ELTE-ről és más egyetemekről érkezett hallgatóknak lehetőségük adódott bemutatni a már meglévő kutatásukat. A felkért szekcióvezetők visszajelzéseinek és közönség soraiból érkező kérdéseknek köszönhetően egy inspiratív beszélgetés alakult ki, mely a résztvevők mindegyikét az előadások, témák továbbgondolására ösztönzte. A konferenciát a Brusznyai-kötetek bemutatása és a Brusznyai Árpád – a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnöke és volt Eötvös collegista – előtti tiszteletadás és emlékezés zárta.

Képek: Egyed Regina, Sarnyai Benedek Máté

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]