Bölcsészettudományok a gyakorlatban – Tudósítás az ABsolute konferenciáról

November 23-án a III. Magyar Szakos Nap keretein belül egész napos tudományos konferenciát szervezett az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete „ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet” címmel.

A konferencia célja az volt, hogy a közkeletű negatív megítéléssel szemben, bemutassa a bölcsészettudományok társadalmi hasznát, és alkalmazhatóságát a gyakorlati életben. Megnyitó beszédében ezt a célthangsúlyozta  Dr. Boros Gábor a tudományos és kutatásszervezeti ügyek dékánhelyettese. Továbbá kitért rá, hogy egyensúlyt kell tartani az alkalmazott bölcsészetnél a gyakorlat és elmélet között. A mai világ egyre nagyobb gyakorlatiasságot vár el. Azonban a gyakorlatnak sosem szabad a módszeres elméleti alapkutatás rovására mennie, mert ha az megszűnik, vele eltűnik a bölcsészettudományi jelleg is. Dr. Boros Gábor ennek az egyensúlynak, valamint az elméleti és a gyakorlati rész közötti kapcsolódási pontoknak a megtalálását kívánta mind a konferencia előadói és hallgatói számára.

DSC_6382

Az esemény öt szekciója közül az elsőről tudósítunk, mely a Nyelvi ütközések címet viselte, a szekciót  Dr. Bodó Csanád habilitált egyetemi docens vezette, a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék oktatója.

Az első szekciót Rudolf Anna Az angolság problematikája a svéd ifjúsági irodalom magyarra fordításában. Megoldási stratégia Harry Potter svéd és magyar kiadásain keresztül című előadása nyitotta. Az előadó – maga is műfordító – egy sajátos fordítási problémára akadt kutatásai során. A svéd young adult irodalomban jellemző, hogy szinte minden oldalon a szereplők gondolataiba vagy párbeszédeibe ékelve angol nyelvű szó vagy mondat szerepel. A svéd fiatalok olyan gyakran használnak angol kifejezéseket, hogy számukra ez teljesen természetesen hat. Adott a kérdés, a magyar fordító megőrizze-e ezeket az angol kifejezéseket, vagy fordítsa le azokat is, mint az eredeti svéd szöveget. Rudolf Anna rámutatott, hogy az eddig összesen 5 svéd ifjúsági könyv fordításából 3-nál meghagyták az angol kifejezések kb. 5-10 %-át, és már ez az alacsony arány is igen negatív reflexiót váltott ki az olvasók körében. Habár ezt a kiragadott példát nem lehet reprezentatívnak tekinteni, a magyar fordítói gyakorlat erősen közelítő, azaz olyan szöveg előállítására törekszik, amit az idegen nyelvű író magyarul írt volna. Igyekszik mindent lefordítani és magyarosítani. A svéd és a magyar fordítási gyakorlat összehasonlítására jó példák lehetnek a Harry Potter magyar és svéd kiadásai, mivel mindkettő kb. egy időben jelent meg magyarul és svédül is. Az előadás időkorlátja miatt néhány jól szemléltető példa bemutatására volt lehetőség. Például míg a magyar fordítás 26 új nevet adott fordítás során, addig a svéd csak kettőt. Az összehasonlításból egyértelműen kitűnt, hogy a magyar fordítás erősen közelítő, a svéd pedig távolító, tehát nem próbál mindent lefordítani, teret hagy az eredeti nyelv szó- és mondatszerkezeteinek is. Mindkét fordítást imádták az adott országban, tehát kifizetődő a közelítő fordítást alkalmazni hazánkban.

DSC_6412

A szekció másik előadását Szklenka Partrick tartotta Okosnyelvtan az anyanyelvi oktatásban címmel. Az előadó negyedéves a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem tanári szakon. Társaival egy telefonos applikáció létrehozásán dolgozik, amely segítené a nyelvtanoktatást és a magyar nyelvi kompetencia fejlesztését. Az ötlet onnan jött, hogy a gyerekek nem értik, miért jó a nyelvtan, unalmasnak tartják, és ezen lehetne segíteni egy játékos alkalmazással. Az alkalmazás – melynek módszertani hátterét Szklenka Patrick dolgozta ki – játékos feladatokkal és gyakorlatokkal, az egyén szintjéhez igazodva fejlesztené a nyelvi kompetenciát, és ha kell, segítené a felzárkózást. Az alkalmazás tartalmi alapú, témacsoportok által szintezve. A tartalom alapja a napi- és kerettantervek. Az előadó kiemelte, hogy a nyolcadik osztályosok számára teljesen kész a kidolgozott módszertani háttér, programozásra vár. Az egész vállalkozás most kezd start up jelleget ölteni, befektetőket keresnek, már konkrét tárgyalások is zajlottak. Szklenka Patrick szerint a nyelvtan a világ legjobb társasjátéka, és reméli, hogy ez az applikáció lehet majd a híd ebben a „játékban” a tanárok és gyerekek között.

A szekció további két előadója – Vaszecsko Karina és Avasán Nikolett – sajnos nem tudott megjelenni, így az első szekció 10 perces vita után, 11:40-kor lezárult.

Az egész napos okulás után, a szórakozásé volt a terep. A KK-ban slam poetry-vel és koncertekkel folytatódtak a III. Magyar Szakos Nap programjai.

Képek: Elteonline – Burkus Dávid

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]