Az MTA felhívása ismeretterjesztő cikk írására

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös pályázatot hirdet ismeretterjesztő cikk írására jelenleg hazánkban vagy külföldön doktoranduszi tanulmányokat folytató, vagy tudományos fokozattal már rendelkező, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak.

A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudományok területén és határterületein végzett kutatásaikat, valamint azok tudományos hátterét és összefüggéseit, mindenki számára érthető módon, a közönség elé tárják.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretterjesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
• Élet és Tudomány kategória
• Természet Világa kategória
• Valóság kategória.
Pályázni csak olyan munkával lehet, amit még sehol máshol nem közöltek, illetve máshova közlésre még nem küldték be. A pályamunkákat a három lap szerkesztősége, az MTA TTK, valamint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje a TIT díjaiban részesül.

A pályaműveket e-mailen lehet benyújtani a titlap@telc.hu címen, illetve postai úton a TIT címére (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.). A pályázatok beküldésének határideje 2016. április 15.
A részletes pályázati kiírás az alábbi linken olvasható.

Sikeres pályázást kívánunk!

Kép:m.cdn.blog.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]