„A dal és a közös élmény határtalan” – Baráti kórustalálkozó a Savaria Zenepedagógiai Tanszéken

Örömmel és vidámsággal teli baráti nyugdíjas kórustalálkozót tartott 2018. október 13-án a Savaria Zenepedagógiai Tanszék. A rendezvény ötletgazdája és szervezője Fasching Zsuzsanna, a tanszék adjunktusa volt. A műsor fényét hallgatóink zenés-verses előadásaikkal emelték. 

A rendezvényre két szombathelyi nyugdíjas kórus hívta meg és látta vendégül a résztvevő két szlovéniai énekkart. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Kulcsár Lászlóné ugyan nem tudott jelen lenni, de köszöntő levelében arról írt, hogy lélekben ő is ott ül a nézőtér egyik székén. Leveléből és a kórusvezetők szavaiból, mozdulataiból is áradt az izgatottság. Határon innen és túl is nagy nap volt ez a kórusok életében. Bár a résztvevő énekkarok között korábban is léteztek együttműködések, de így, ebben a formában most először találkoztak egymással. „A dal és a közös élmény csodákra képes, a közösséget összetartó ereje pedig határtalan” – így fogalmazta meg az intézményvezető asszony azt, hogy országhatárokat átívelve találkozhattak egymással a nótás kedvű magyarok.

Kórus (29)

Fotó: Márk Martina

Elsőként a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat II. számú Idősek Klubjának Őszirózsák Kórusa mutatkozhatott be. A kórus 2006 decemberében alakult meg 14 fővel, művészeti vezetőjük a rendezvény megálmodója, Fasching Zsuzsanna, az énekkar átlagéletkora 80 év. Rendszeresen részt vesznek szombathelyi és megyei rendezvényeken, de aktív résztvevői különböző fesztiváloknak is, 2014-ben jelent meg az első CD-jük. 2016-ban a VI. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjében II. helyezést értek el, majd 2 évvel később ugyanezen megmérettetésről kiemelt arany helyezéssel tértek haza. Műsorukban virágénekek, vasi népdalok és katonadalok egyaránt helyet kaptak. Megtörve a termet betöltő dalok sorát, a kórustag Berics Ferencné egyik saját szerzeményét, a „Kertem virágai” című versét szavalta el.

A rendezvényen részt vett a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gagarin úti Idősek Klubjának Nefelejcs Kórusa is. Az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjében két alkalommal első helyezést nyertek el. Filozófiájuk az, hogy lelki és testi egészségük megőrzésének legkellemesebb módja a minél több éneklés szerető közösségükben, egymásra odafigyelve. A kórus vezetője Pataky Judit zenepedagógus, aki Kodály Zoltán szellemében tanítja a tagokat: az új műveket szolmizálva sajátítják el. Műsorukban a szüreti népdalok és a bordalok mellett meglepetésként egy különleges szenior örömtánc is szerepelt.

A baráti éneklésre elfogadta a meghívást a Szlovéniából érkezett Radamos Harangvirág Dalkör is. Radamos (Radmožanci) egy határmenti kétnyelvű, mindössze 190 lelket számláló aprófalu. A csoport 40 éve működik, jelenleg 18 fővel. Nemzetiségileg vegyes az összetétel, a tagok egyharmada szlovén vagy horvát anyanyelvű. Baráti kapcsolatban a szombathelyi és a sárhidai dalkörökkel harmadik éve állnak. Tavaly részt vettek a Vas Lajos vetélkedőn, ahol arany minősítésben részesültek. A műsorra két nagyobb népdalcsokorral érkeztek. A Muraszombati Baráti Kör Népdalköre Muraszombatból, tisztán szlovén környezetből szórványmagyarként érkezett Szombathelyre. Anyagi nehézségeik és kis létszámuk ellenére is kitart a csoport. A Népdalkör 13 évvel ezelőtt 9 taggal alakult meg, mára azonban csak négyen maradtak. Műsorukban magyar népdalokkal és tréfás dalokkal szórakoztatták a közönséget.

Kórus (14)

Fotó: Márk Martina

Mindkét csoport szakmai vezetője Szomi Helena Ilona, aki az idei évben elnyerte a Külhoni Magyarságért díjat. A kórusvezető immár 50 éve foglalkozik magyar kultúrával és hagyományokkal. Korábban kéttannyelvű iskolában tanított, ahol igyekezett a fiatalokban is felébreszteni a magyarságtudatot. Unokája, a tehetséges Šetar Luca hasonlóan vélekedik a népzene identitáserősítő szerepéről. Ő Radamos Harangvirág Dalkör legfiatalabb tagja, mindössze 16 éves. Nagymamája biztatására kezdett bele az éneklésbe. Három évvel ezelőtt kezdett zeneiskolába járni, valamint a népdalkör munkájába is bekapcsolódott.  „Nagyon tisztelem azt, hogy van magyar énekkarunk és ápoljuk a magyar kultúrát, hiszen annak ellenére, hogy nem élünk Magyarországon, mi is magyarok vagyunk” – jegyezte meg Luca.

Kórus (15)

Fotó: Márk Martina

A rendezvényen a Savaria Egyetemi Központ hallgatói is közreműködtek. A Zenepedagógiai Tanszék képviseletében Farkas Patrik és Nagy Laura énekelt, zongorán Szalai Kamilla kísérte őket. Mindhárman elsőéves hallgatóként álltak színpadra – úgy, hogy kevesebb, mint egy hetük volt felkészülni a produkcióra -, ám az előadásuk közben ez egyáltalán nem érződött. Felkészítő tanáraik Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó és Máriás Zsolt voltak. Papp Laura Kinga saját szerzeményét, míg Kardos Laura Jankovich Ferenc és Nemes Nagy Ágnes egy-egy versét szavalta el. A háziasszonyi teendőket Kudler Szilvia látta el.

Márk Martina galériája

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]