Három ELTE-s professzor kapott Akadémiai Díjat

A Magyar Tudományos Akadémia 184. ünnepi közgyűlésén, 2013. május 6-án átadták a 2013. évi elismeréseket.

Átadták az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet, valamint az Arany János-életműdíjat. A kitüntetettek a díjakat Pálinkás Józseftől, az MTA elnökétől vehették át.

Az Akadémiai Aranyérmet idén Damjanovich Sándor Széchenyi-díjas biofizikus, a Debreceni Egyetem professor emeritusa, a hematológiai és immunológiai betegségek okozta elváltozásokat vizsgáló áramlási citometria magyarországi meghonosítója kapta. Az idei ünnepi előadást Eötvös József születésének 200. évfordulója tiszteletére Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, az ELTE BTK egyetemi tanára tartotta a reformkor kiemelkedő alakjának szellemi örökségéről, legfontosabb közéleti, irodalmi, valamint tudományos eredményeiről.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként kilenc kutatót részesített Akadémiai Díjban, közöttük három ELTE-s professzort.

Akadémiai Díjjal ismerték el Fogarasi Gézát, a kémiai tudomány doktorát, az ELTE TTK Kémiai Intézetének professor emeritusát a számításos szerkezeti kémia hazai megalapításáért és módszertani megalapozásáért, az infravörös (IR) spektrumoknak, valamint a molekulák térszerkezetének kvantumkémiai számításaiban elért eredményeiért, továbbá nemzetközileg is elismert új eljárások kidolgozásáért.

Akadémiai Díjat vehetett át Galácz András, az MTA doktora, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének egyetemi tanára a földtörténeti középidő élővilágának a Mecsek hegységben végzett kutatásaihoz kapcsolódó tudományos eredményeiért, a középső jura kori Ammoniteszekre és a jura időszak rétegtani, ősföldrajzi kérdéseire vonatkozó, nemzetközileg is elismert, megalapozott vizsgálataiért.

Szintén Akadémiai Díjban részesítették Komoróczy Gézát, a nyelvtudomány kandidátusát, az BTK Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszékének professor emeritusát „A zsidók története Magyarországon” című enciklopédikus monográfiájáért, a magyarországi zsidóság történetének első teljességre törekvő feldolgozásáért, amely a téma alapvető kézikönyvévé vált.

Forrás: MTA

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]