A Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj pályázata

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Programban ösztöndíj pályázati felhívásokat jelentett meg mester szakos (Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj) és doktorandusz-hallgatók (Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj) számára.

Részletes információ az alábbi címen található

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek 2012. november 5. 17:00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi. A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2012. október 15-től lehetséges. Az informatikai rendszer a www.nemzetikivalosag.hu címen érhető el.

A pályázati útmutató szerint a pályázónak igazolnia kell, hogy egy hazai felsőoktatási intézménnyel hallgatói/doktorandusz hallgatói jogviszonyban áll. Erre vonatkozóan a kitöltött és a felsőoktatási intézmény vezetője (vagy az általa aláírási jogosultsággal meghatalmazott személy) által aláírt befogadó nyilatkozatot elektronikus formában – szkennelve – csatolni kell az ösztöndíj pályázathoz.

A hallgatói/doktorandusz hallgatói jogviszony igazolást az érintett kar állítja ki, a cégszerű aláíróhelyre a dékán, illetve dékánhelyettes, valamint a kari gazdasági vezető aláírása szükséges. A pályázat egyénileg beadható, az EPER rendszerben nem kell rögzíteni.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]