Együttműködés a Sapientia és az ELTE között

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldöttsége a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vendége volt 2011. október 20–22. között.

A tanácskozások során a különböző tudományágak képviselői bemutatták a főbb képzési és kutatási irányokat, számba vették a tanszékek között létező kapcsolatokat, valamint azokat a szakterületeket, ahol szükség és lehetőség van további közös kutatások indítására, hallgatók és oktatók cseréjére, szakkollégiumi programok kialakítására, közös terepgyakorlatok megszervezésére, a humánerőforrás és a különböző tanulmányi programok fejlesztésére. Az ELTE-vel folytatott sokrétű szakmai együttműködés az évek során a legjelentősebbé vált a Sapientia egyetem anyaországi kapcsolatai között.

Mezey Barna rektor úr találkozott a Sapientia Alapítvány kuratóriumával is, amelybe az erdélyi történelmi egyházak delegálnak képviselőket. Mindemellett az ELTE rektori vezetése tárgyalásokat folytatott Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul úrral az erdélyi magyar felsőoktatás területét érintő fontosabb kérdésekről.

A három nap során elhangzott előadások:

 • Dr. Tonk Márton: Helyzetjelentés a romániai magyar felsőoktatásról (ppt)
 • Dr. Dávid László: A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem bemutatása (ppt)
 • Dr. Csörnyei Zoltán: Együttműködés az informatika oktatásában (pdf)
 • Dr. Bege Antal: Karok es tanszékek közötti együttműködés az informatika területén (pdf)
 • Dr. Kiss Ádám: Környezettudományi képzés az ELTE-n, együttműködési lehetőségek (ppt)
 • Dr. Urák István: Környezettudományi képzés és kutatások az EMTE-n (ppt)
 • Dr. Szabó Mária: „Otthonunk a Föld: tudomány az összhangért a természet és ember között” – együttműködési lehetőségek a Sapientia és az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézete között (ppt)
 • Dr. Weiszburg Tamás: Szemelvények a környezettudomány tantermi és terepi oktatási tapasztalataiból a két egyetemen az elmúlt 10 esztendőben; lehetséges folytatási irányok (ppt)
 • Dr. Márialigeti Károly: Tények és lehetőségek: kapcsolatépítés a Sapientia EMTE és az ELTE TTK Biológiai Intézete között (ppt)
 • Dr. Mara Gyöngyvér: A biomérnöki képzésekhez kapcsoló kutatások és együttműködési lehetőségek (ppt)
 • Dr. Groma István: Szubmikron méretű rendszerek vizsgálata az ELTE Fizikai Intézetében (pdf)
 • Dr. Kenéz Lajos: Plazmafizikai kutatások az EMTE marosvásárhelyi karán (ppt)
 • Dr. Süli Áron: A háromtest-probléma. Égi mechanikai kutatások az ELTE Csillagászati Tanszékén (ppt)
 • Dr. Makó Zoltán: A csíkszeredai matematika-informatika szakcsoport operációkutatási tevékenysége és a gyenge gravitációs befogás jelensége (ppt)
 • Dr. Szántai Tamás: Együttműködési lehetőségek az operációkutatás mérnöki alkalmazása vonatkozásában (ppt)
 • Dr. Biró A. Zoltán: Együttműködési programok szerepe az egyetem regionális (harmadik) funkciójának erősítésében (ppt)
 • Dr. Horváth László: Eötvös Collegium – 115 éve a magyar tehetség szolgálatában (ppt)

Forrás: Erdély Ma

 

www.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]