Újra Erasmus+ pótpályázat az ELTE-n!

Idén is lehetőség nyílik Erasmus+ pótpályázatok benyújtására a 2021/22-es tanév tavaszi félévére. A pályázatokat szeptember 6-tól október 1-ig lehet leadni, a mobilitások megvalósítására pedig 2022. szeptember 30-ig van lehetőség.

A külföldi részképzésre jelentkezők 2021. szeptember 6-tól október 1. este 8 óráig tudják a pályázatukat benyújtani a Neptun felületén keresztül. Szakmai gyakorlatra, mint eddig, továbbra is folyamatosan lehet jelentkezni, a jelenlegi pótpályázati időszakban (2021. szeptember 6. és október 1. között) a Neptunon keresztül, azon kívül pedig az intézeti/tanszéki vagy a kari koordinátoroknál. A szakmai gyakorlatra benyújtott pályázatok elbírálása havonta történik.

A külföldi részképzés időtartama legalább 90, legfeljebb 360 nap (3-12 hónap) lehet, ez a kinti félév időtartamához igazodik, azonban a pótpályázati időszakban a pályázat időtartamán az őszi félévre hosszabbítani nem lehetséges. Külföldi szakmai gyakorlat esetében legalább 60, legfeljebb 360 nap (2-12 hónap) pályázható. A jelenlegi kiírás a 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatokra vonatkozik, kivéve az Egyesült Királyság területén, ahol a gyakorlat csak 2022. május 31-ig tart.

Külföldi részképzésre kizárólag a tanulmányok ideje alatt lehet jelentkezni, szakmai gyakorlat esetén viszont lehetséges a tanulmányok ideje alatt és a diploma megszerzése után is. Ebben az esetben a hallgatók az utolsó aktív félévben jelentkezhetnek, legfeljebb egy hónappal a mobilitás megkezdése előtt, de a mobilitásnak már mindenképpen a diploma megszerzése után kell kezdődnie, és a diploma megszerzésétől számított egy éven belül véget kell érnie. Ez a lehetőség főként azoknak a hallgatóknak ajánlott, akiknek nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat a tantervükben, vagy a tanulmányaik során nehezen megvalósítható (pl. tanárszakos hallgatók).

Részképzés esetén minden pályázó a számára elérhető felsőoktatási intézmények közül választhat, szakmai gyakorlathoz pedig önállóan lehet intézményt keresni. A választható partneregyetemek listáját a kari honlapokon lehet megtalálni.

A következő hallgatók jogosultak pályázásra:

– aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;

– aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

– BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább egy lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);

– aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);

– valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A következő dokumentumokra van szükség a jelentkezéshez:

– motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);

– önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);

– korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatóknak az alapszakos eredményeket is csatolni kell);

– diploma másolata (mester- vagy doktori képzés esetén);

– ha a jelentkező nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési/tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya;

– opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.);

– az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén;

– szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél/meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak).

A pályázat leadása előtt érdemes átnézni a fogadóegyetem kurzuskínálatát és megnézni, hogy milyen nyelven és milyen szinten (alap- vagy mesterképzés) kínálnak kurzusokat. Emellett fontos, hogy a brit és a skandináv egyetemek korai nominálási (jelölési) határidővel dolgoznak, ezért ezen országok esetében érdemes minél hamarabb leadni a pályázatot. A brit kormány úgy döntött, hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt a továbbiakban az Erasmus+ programban, ezért a 2021/2022-es tanév az utolsó alkalom, amikor az országba pályázni lehet, a mobilitás pedig előreláthatólag 2022. május 31-ig tarthat.

A mobilitások kapcsán természetesen a koronavírus-járványt is figyelembe kell venni. Az új szabályozás szerint, 2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy ’blended’ (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására. A teljesen fizikai mobilitás azt jelenti, hogy a hallgató az egész mobilitás ideje alatt kint tartózkodik, és vagy jelenléti, vagy távolléti oktatásban vesz részt a partneregyetemen. A ’blended’ mobilitás esetében a mobilitás egy részét a hallgató kint tölti a fogadóországban, egy részét pedig otthon teljesíti. Ebben az esetben ösztöndíj csak a kint tartózkodás ideje alatt jár. 

Jó pályázást kívánunk!

Forrás: elte.hu

A képek forrása: Facebook, sek.elte.hu, EU Neighbours

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]