Milyen ösztöndíjakat nyerhetsz el a félévben?

Megjelentek az aktuális pályázati lehetőségek. Itt a lista, böngésszétek!

Az ELTE SEK hallgatóit kivéve mindenki a saját alapkarának megfelelő pályázati időszakban adhatja le a pályázatát. Ne felejtsd el, hogy a határidő be nem tartása jogvesztő, vagyis a megjelölt dátum után már nem adhatsz be kérvényt. Hiánypótlásra csak a pályázatok benyújtásának időszakában véglegesített pályázat esetében van lehetőség.

ájk

Állam- és Jogtudományi Kar

Rendszeres szociális támogatás (határidő: február 5–10.)
A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázat értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis az részesülhet támogatásban, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor – többek között – figyelembe veszik a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakóhely távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét is.

Rendkívüli szociális támogatás (határidő: február 15., március 10., április 10., május 10.)
Ez a támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül minden olyan történés, ami a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul vagy átmenetileg kedvezőtlenül befolyásolja.

Közéleti ösztöndíj (határidő: február 15., március 10., április 10., május 10.)
Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője kaphat a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató.

A részletes kiírásokat ide kattintva olvashatod el.

barczilogo

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Jelenleg még az őszi félévre meghirdetett ösztöndíjak olvashatók a honlapon.

btk

Bölcsészettudományi Kar

Rendszeres szociális támogatás
Minden félévben 5 hónapon keresztül folyósított támogatás államilag támogatott képzésben részt vevő, szociálisan rászoruló hallgatók számára. Fő pályázási időszak: szeptember, a sikeres pályázatokat a következő félévben nem kell újra benyújtani. Februárban új pályázatokat is be lehet adni, valamint a változó szociális körülményekről is nyilatkozni kell.

Párhuzamos képzés kompenzációja
Egy államilag finanszírozott és egy önköltséges képzésben párhuzamosan részt vevő, szociálisan rászoruló és tanulmányilag jól teljesítő hallgatók számára. Pályázati időszak: október, március.

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (határidő: április 13.)
A pályázat célja, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatókat támogassa, ami egyrészt pénzbeli támogatást, másrészt publikálási lehetőséget jelent minden graduális képzésben részt vevő hallgató számára. A beadott dolgozat nem lehet címbejelentett szakdolgozat, annak résztémája sem, de lehet szemináriumi dolgozat. A dolgozathoz kötelező csatolni egy tanári ajánlást. A pályázat minimális terjedelme 40 000 karakter. A dolgozat társszerzővel együtt is beadható, ebben az esetben az ösztöndíj feleződik.

Tutorálás (határidő: február 2.)
A tutorálás egy vagy két félévre elnyerhető képzési forma, mely az önálló kutatást segíti elő, megfelelő tanári kooperáció mellett. A hallgató egy jóváhagyott kutatási terv alapján egyéni tanulmányi követelményeket teljesít egy, az előrehaladását segítő és ellenőrző oktató (tutor) támogatásával. A pályázathoz csatolni kell a legalább 5000 karakterből álló kutatási tervet és a választott tutor szakmai ajánlását is. A nyertes hallgató a tutorálás végén köteles megírni egy 30 000–80 000 karakter terjedelmű tutori dolgozatot.

Honorácior (határidő: február 2.)
A honorácior státusz lehetőséget biztosít a BTK legtehetségesebb hallgatóinak minden képzési formában (BA, MA, osztatlan tanári szak) arra, hogy 50 kredit értékben egy plusz minort, szakirányt vagy az adott tanulmányi érdeklődést szem előtt tartva, egy megalapozottan összeválogatott tanegységlistát térítésmentesen elvégezhessen. A pályázathoz szakmai önéletrajzot, legalább 5000 karakter terjedelmű kutatási tervet, szakfelelősi engedélyt és 2 oktatói ajánlást is csatolni kell. Két esetben biztosan elutasítják a pályázatot: 1.) a pályázó a megpályázott kurzusok több mint 50%-át, az 50 kreditből legalább 25-öt, a pályázás félévéig/félévében teljesített, 2.) a pályázó hagyományos tanulmányi átlaga a pályázást megelőző 2 félévben nem érte el a 4,25-ös küszöbértéket.

A tavaszi félévben megpályázható ösztöndíjak listáját itt találod.

ik

Informatikai Kar

Rendszeres szociális támogatás (határidő: február 5–12.)

Rendkívüli szociális támogatás (határidő: február 15., március 10., április 10., május 10.)

Rendszeres Sport- és Kulturális Ösztöndíj (határidő: február 5–12.)
A cél azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai vagy magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, vagy rendszeres kulturális tevékenységet végeznek (kórustagság, alkotói tevékenység, zenélés stb.). A pályázathoz csatolni kell a tagsági igazolvány fénymásolatát és a versenyeredmények igazolását. A versenyeredményeken kötelező feltüntetni, hogy a verseny a pontrendszer szerint mely kategóriába tartozik, ellenkező esetben az igazolást nem veszik figyelembe.

Rendszeres Tudományos- és Szakmai Ösztöndíj
Pályázhat minden teljes idejű alapképzésben, egységes vagy osztatlan képzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató, aki 2017. szeptember 4. és 2018. január 31. között szakmai és/vagy tudományos tevékenységet végzett. A doktori képzésben részt vevő hallgatók a doktori fokozat megszerzéséhez kreditértékkel elismertetett tevékenységükkel nem pályázhatnak. Rendszeres szakmai ösztöndíjra nem pályázhatnak azok, akik köztársasági ösztöndíjban részesülnek, illetve tudományos pályázatukban sem adható pont a szakmai tevékenységre.

Ide kattintva tájékozódhatsz a további lehetőségekről.

ppk

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Rendszeres szociális támogatás (határidő: február 5–10.)

Rendkívüli szociális támogatás (határidő: február 15., március 10., április 10., május 10.)

Egyszeri Közéleti Ösztöndíj (határidő: február 15., március 15., április 15., május 15.)
Pályázhatnak azok az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók, akik a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végeznek a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatóiért.

Ha érdekelnek a Karon megpályázható ösztöndíjak, itt nézz körül.

elte_tok_hok

Tanító- és Óvóképző Kar

Rendszeres szociális támogatás (határidő: február 7–13.)

Rendkívülis szociális támogatás (határidő: február 15., március 10., április 10., május 10.)

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (határidő: február 8–14.)
A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túlmenő jelentős tudományos tevékenységet folytatnak, vagy részt vesznek a Kar valamelyik oktatójának kutatásában. Tudományos ösztöndíjat az az államilag támogatott vagy önköltséges képzésben részt vevő, nappali tagozatos, aktív státuszú hallgató kaphat, aki az előző félévét eredményesen lezárta, illetve kreditindexe legalább 3,51.

Sport, kulturális és művészeti ösztöndíj (határidő: február 8–14.)
A pályázat azon hallgatókat kívánja támogatni, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai vagy magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, vagy rendszeres kulturális tevékenységet végeznek (kórustagság, alkotói tevékenység, zenélés, hallgatók számára szervezett művészeti, kulturális programok stb.). Célja még olyan hallgatók támogatása is, akik a kari sportéletért végeznek tanulmányaikon túlmutató tevékenységet. A pályázati űrlapon a pályázónak fel kell tüntetnie, hogy milyen mértékű támogatásra számít, és a megjelölt összeget indokolnia kell (milyen kiadások várhatók, mire fogja költeni az elnyert összeget).

A többi ösztöndíjat itt találod.

hqdefault

Társadalomtudományi Kar

Rendszeres szociális támogatás (határidő: február 5–10.)
Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben a.) államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában folytatják, vagy b.) akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

A honlap szerint egyelőre a fenti az egyetlen aktuális pályázat.

logo1

Természettudományi Kar

Rendszeres szociális támogatás (határidő: február 7–12.)

Rendszeres Tudományos Osztöndíj (határidő: február 7–11.)
A pályázattal a Természettudományi Kar azon hallgatóit kívánják támogatni, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak. A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülnek, nem pályázhatnak rendszeres tudományos ösztöndíjra a 2017/2018-os tanév tavaszi félévében. Pályázni csak 2017. 09. 14. és 2018. 02. 14 között végzett tudományos tevékenységgel lehet.

Rendszeres Sport Ösztöndíj (határidő: február 7–11.)
A pályázat célja a Természettudományi Kar azon hallgatóinak támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai vagy magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek (csak a versenyeredménnyel rendelkező pályázatokat támogatják!). Pályázni kizárólag 2017. 09. 14. és 2017. 02. 14 között elért sporteredménnyel lehet. Az elbírálás pontrendszer alapján történik, az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

Itt nézheted meg a TTK-s ösztöndíjak listáját.

Forrás és képek: bigstockphoto.com, ajkhok.elte.hu, barczihok.elte.hu, btkhok.elte.hu, ikhok.elte.hu, ppkhok.elte.hu, tokhok.elte.hu, tatkhok.elte.hu, ttkhok.elte.hu