Hivatalosan is elindult a tanév

Szeptember 8-án pénteken az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa hivatalosan is megnyitotta a 2017/2018-as tanévet az Aula Magnában, az ÁJK Egyetem téri épületében. Az ELTE díszdoktorai, alumnusai, konzisztóriumi tagjai, valamint a társegyetemek rektorai és rektorhelyettesei vettek részt az ünnepségen.

Évnyitó és eddigi éveket értékelő beszédek hangzottak el, tíz különböző díjat osztottak ki, miközben az ELTE BTK Zenei Tanszékének Pro Musica Vegyeskara is fellépett.

Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora nyitotta meg a rendezvényt, aki a megjelentek köszöntésén túl bemutatta az egyetem új rektorhelyetteseit, majd a nemrég leköszönt rektor, Mezey Barna vette át a szót sok sikert és szerencsét kívánva utódjának. Mezey Barna megköszönte az elmúlt két rektori ciklusban kapott bizalmat és támogatást, valamint kifejtette, hogy jelenleg reményteljes irányt vett a felsőoktatás, hiszen az utóbbi két évben stabilizációs folyamatok indultak a gazdasági válság és a felsőoktatást átalakító törvények nehezítő körülményei után. Az ELTE azonban megállta a helyét, megőrizve stabil szerepét, amelyet mi sem bizonyít jobban, minthogy idén is minden ötödik jelentkező egyetemünket választotta felsőfokú tanulmányai színhelyéül. Beszéde végén – a hagyományoknak megfelelően –  átadta a rektori láncot utódjának, Borhy Lászlónak.

Az új rektor, miután felidézte az ELTE-hez fűződő emlékeit, hangsúlyozta, hogy továbbra is a hagyományokra kíván építkezni, az egykori elődök szellemét követve, megtartva az egyensúlyt a pozitív erejű újításokkal szemben, melyek az ELTE hírnevét öregbíthetik. Fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok építését is: mindamellett, hogy az egyetem képzését még népszerűbbé kell tenni a külföldi hallgatók körében, a nemzetközi rangsorokban elfoglalt pozícióját is fontos megerősíteni. Hiszen az ELTE az ország legnagyobb és legnépszerűbb egyeteme: a nyolc karhoz több tízezer hallgató és több ezer oktató, munkatárs tartozik. Borhy László kiemelte még az oktatói-kutatói kiválóság honorálását, a nem oktató ELTE dolgozók elismerését, a tehetséggondozást és a sportot, hiszen ezek az egyetemi élet alappillérei és építőkövei. Beszéde zárásaként eredményes tanévet kívánt az egyetem hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak és munkatársainak, illetve ösztönözte az elsőéveseket, hogy használják ki az előttük álló lehetőségekben gazdag éveket.

A meghívottak között volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki szintén a hagyományok és az újítások közötti egyensúlyra helyezte a hangsúlyt, az érték és újdonság együttesével kell megőrizni a rendet a változó világban. Szerinte fontos, hogy az egyetem reagáljon az aktuális kihívásokra, ezért a fiataloknak figyelniük kell az előző generációra, hiszen arra tudnak építkezni, amelyet ők örökül hagytak nekik. Hangsúlyozta, hogy a felsőoktatásba frissen lépő hallgatóknak három kérdést kell megfogalmazniuk az egyetem és az ország felé: értékes lesz-e a diplomájuk, képesek lesznek-e azzal a munkaerőpiacon elhelyezkedni és versenyképes fizetést kapni, illetve biztosított lesz-e számukra az az inspiráló szellemi és tudományos közeg, amely egyben itthon maradásuk záloga is. Annak érdekében, hogy mindhárom kérdésre igen legyen a válasz, a nemzetgazdasági miniszter szerint az egyetem fenntartója mindent megtesz a jövőben, többek között a kutatások és innovációs projektek kiemelt támogatásával, amelyek segítik az ELTE-t, hogy minden tudományterületen megtartsa erős hazai és nemzetközi pozícióját.

A beszédeket követte a díjak átadása, amelyekkel a kiemelt színvonalú oktatói, kutatói, tudományos és tehetséggondozási munkát jutalmazták. Professor emeritus címet kapott az egyetem 14 professzora, Eötvös-gyűrű, ELTE-emlékérem, Pro Universitate Emlékérem is kiosztásra került. A díjak és díjazottak teljes listája ebben a dokumentumban érhető el.

Utolsó felszólalóként, Murai László, a Hallgatói Önkormányzat elnöke kiemelte, milyen fantasztikus az ELTE diákjának lenni, és mennyi lehetőség rejlik benne.

A rendezvény zárásaként, a hagyományoknak megfelelően az évnyitó résztvevői megkoszorúzták az ELTE alapítójának és névadónak emléktábláját, illetve szobrát.

Forrás: elte.hu