Elhunyt Sz. Jónás Ilona, az ELTE BTK oktatója

2017. április 18-án sokan vesztették el egykori tanárukat és tudós kollégájukat. Sz. Jónás Ilonát, az ELTE BTK egykori oktatóját 87 éves korában érte a halál.

Sz. Jónás Ilonát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához kötődött egész élete során. Egyetemünkön végezte tanulmányait, majd megmászta a tudományos ranglétrát: 1954-től dolgozott az intézményben, 1977-től kandidátus, 1985 és 1995 között a Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék vezetője, majd akadémiai doktori disszertációja megvédése után habilitált és egyetemi tanári kinevezést kapott. Tanszékvezetői, doktori programvezetői és tudományszervezői feladatait mindig teljes odaadással és lelkiismeretesen végezte, a tanítás mindig meghatározó fontosságú volt számára. Ez nem véletlen, hiszen egész életében a középkori európai civilizáció alakulása érdekelte. Sokat tett a középkor tanításának és kutatásának előremozdításáért, többek között a középkori történelmi oktatás megszervezésével Károli Gáspár Református Egyetemen. Hat évtizedes oktatói pályája során számtalan szakdolgozat és doktori disszertáció témavezetője volt, utolsó doktorandusza 2014-ben szerzett fokozatot.

Írásaiban a középkori társadalom rétegeit, a parasztság sorsát, a városok kereskedő és iparos népeinek mindennapjait, az értelmiségi szerepeket, az uralkodói udvarokat és Árpád-házi Szent Erzsébet életét kutatta. Tudását történészek generációinak adta át, s azt halála után is őrzik az általa írt egyetemi jegyzetek, tankönyv fejezetek, tanulmánykötetek.

Szakmai önéletrajzában így emlékezett pályája kezdetére: „Szabó Árpádtól kaptam a történelem iránti vonzódást, Győry Jánostól a középkor szeretetét, Gyóni Mátyás a történelmi kútfők és az igazság tiszteletére, Váczy Péter a források lelkének megszólaltatására tanított.Oktatói mellett meghatározó volt számára a Franciaországban eltöltött hosszabb idő, melynek során jó kapcsolatot épített ki Georges Dubyvel, az annales-iskola képviselőjével.

A 70. születésnapjára összeállított tanulmánykötet is tükrözi a középkor Sz. Jónás Ilona életében való fontosságát, a könyv címe ugyanis egykori tanítványa, Klaniczay Gábor javaslatára A középkor szeretete lett. Emlékét az Eötvös Loránd Tudományegyetem megőrzi.

Forrás: ELTEWikipedia

Kép: Nemzeti Audiovizuális Archívum

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]