Ismét összeült az ELTE Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése

2016. április 13-án ismét összeült az ELTE Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok szerint az elnök és a kabinettagok beszámolójára, az Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztására, valamint az ELTE HÖK Alapszabály VII. fejezet (Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály) módosításának elfogadására lehetett számítani.

A küldöttgyűlés 29 jelenlévő taggal határozatképes volt, így az ülés Kiss Edina, ELTE HÖK elnök beszámolójával vette kezdetét. Németh Patrik kérésére ismertette a jelenleg folyó projekteket, így beszélt a kidolgozás alatt álló képzési stratégiáról, a szociális helyzetfelmérésről, a mentalitás projektjéről, illetve a hallgatói szervezetek felméréséről, valamint a már nagy sikerrel megvalósult TÉGY (Tartós élelmiszergyűjtés). Beszámolóját a küldöttgyűlés öt tartózkodás mellett elfogadta.

Ezután a kabinettagok beszámolójának elfogadására került sor. Gregor Dóra, esélyegyenlőségi referens Orosz Gábor kérdésére elmondta, hogy legnagyobb eredményének azt tartja, hogy sikerült egy szociálisan érzékeny bizottsági csapatot összeállítani, illetve az ELTE Fogyatékosügyi Központtal való együttműködés véleménye szerint jól halad. A bizottság ügyrendjének hiányával kapcsolatban elmondta, hogy már érzékelte annak hiányát és igyekszik minél előbb változtatni ezen. Az esélyegyenlőségi referens beszámolóját a küldöttgyűlés két igen, tizenkilenc nem és nyolc tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kőszegi Tamás, gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős referens beszámolójával kapcsolatban Orosz Gábor elmondta, hogy azt a jelzést kapta a Hallgatói kulturális és szakmai támogatás iránt leadott kérelmek leadása során számos probléma merült fel, nem minden esetben kaptak választ a pályázók az esetleges problémákra. Ezt Oláh János szintén megerősítette. Kőszegi Tamás beszámolóját a küldöttgyűlés tizenhárom igen, kilenc nem és hét tartózkodás mellett nem fogadta el.

Bencsik Gergő, külügyi alelnök beszámolójával kapcsolatban elmondta Giró-Szász Áron, hogy szerinte komoly problémákkal küzd a szakterület, az utalások késnek, ami nagyon megnehezíti a kint tartózkodók helyzetét. Ez egy már régóta húzódó probléma, mégsem került eddig orvoslásra. Beszámolóját tizenhárom igen, kilenc nem és tizenkét tartózkodás mellett nem fogadta el a küldöttgyűlés.

A kabinet többi tagjának beszámolója a küldöttgyűlés által elfogadásra került. Azon tagok esetében, akiknek beszámolóját a küldöttgyűlés nem fogadta el, az ELTE HÖK elnökének az Alapszabály szerint visszahívást kellett kezdeményeznie. A visszahívás során a küldöttgyűlés tagjai arról döntene, hogy az adott személyt az általa betöltött pozícióból el kívánják-e mozdítani. Ezen szavazás során a három érintett kabinettag közül Kőszegi Tamás került visszahívásra.

A visszahívás lefolytatása utána az Ellenőrző Bizottság új tagjának az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat által javasolt, Gyirán Márton Áron lett megválasztva. Az Ellenőrző Bizottság ezután arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy egy esetben érkezett hozzájuk megkeresés. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatnál zajló választások alatt abban a kérdésben kellett állást foglalniuk, hogy az abszolvált hallgató választható-e. Arra jutottak, hogy az abszolválást követő első záróvizsga időszakig az abszolvált hallgatók is választhatók, mert ebben az időben az illetőnek van hallgatói jogviszonya és az Nftv. szerint mindenki választó és választható, aki az egyetem hallgatója, tehát rendelkezik hallgatói jogviszonnyal. A hallgatói jogviszony pedig a soron következő ZV időszak utolsó napján szűnik meg, tehát a választhatóságot az Alapszabály nem szűkítheti a “még nem abszolváltak” körére.

Szintén ezen a küldöttgyűlésen tárgyalták a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását, melyet egyhangúan elfogadtak.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]