Tanrendi reformok és mulatási bizottság – összefoglaló az ÁJK HÖK elnökjelölti vitájáról

Hétfőn este hatkor megtelt az Állam- és Jogtudományi Kar VII. előadója – az ELTE ÁJK HÖK elnökjelöltjeinek vitájára voltak kíváncsiak körülbelül hatszázan. A jelöltek nehéz helyzetbe hozták a hallgatók – a fordulatos és színvonalas vita összességében kiegyensúlyozott volt, könnyen előfordulhat, hogy kiélezett lesz az ÁJK HÖK-elnöki posztért folytatott küzdelem.

A Szövetség a Hallgatókért jelöltje, Oravecz Zsófia, az Új HÖK Mozgalomé, Czabán Samu, és a Belus Szövetség nevű viccpárt jelöltje, Rituper Roland mérték össze vitakészségüket és a hallgatói önkormányzatról való elképzeléseiket, programjaikat. A moderátor Orbán András ötödéves jogász hallgató, egykori ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság-elnök volt.

Az este a jelöltek nyitóbeszédeivel kezdődött, mindhármuknak tíz-tíz perce volt felkelteniük a résztvevők szimpátiáját, és persze ismertetni a főbb célkitűzéseket. Czabán Samu három dolgot emelt ki a terveik közül: a hök-kultúra megváltoztatását, a tanulmányi reformok szükségességét és az integráció fejlesztését. Az első kapcsán elmondta, hogy a HÖK nem informálja a hallgatókat a saját potenciáljáról és a HÖK és a hallgatók jogairól, pedig ez a szervezet lenne képes közvetíteni a hallgatók és a kari vezetőség között. Tanrendi reformokat is szeretnének megvalósítani – hatalmas probléma ugyanis az, hogy nagyon sok hallgató csúszik a tanulmányaival.

Oravecz Zsófia másfél éve ÁJK HÖK alelnök, és három éve küldöttgyűlési képviselő, és ez alatt az idő alatt nagy fejlődésen ment keresztül a kari hallgatói önkormányzat, például létrehoztak ösztöndíjat önköltséges hallgatóknak, és terveik közt szerepel többek közt a tanterv reformja (amelyet az április 7-i jogász mintatanterv fórummal kezdenek), valamint egy élőfolyam a HÖK gazdasági ügyeiről, költségvetéséről.

Rituper Roland röviden ismertette a Belus Szövetség programját: ami ellopható, azt el is fogják lopni. Leszámolnának a populizmussal, elitistává tennék a HÖK-öt, és minden dokumentumot titkosítanának három évre, de két év után mindent megsemmisítenének.

A bemutatkozások után a jelöltek vitája következett: az adott témában mindannyian két-két percben kifejthették véleményüket, terveiket, majd egy percben reagálhattak egymáséira. A szociális és gazdasági ügyek témakörnél Czabán megjegyezte, hogy az átláthatóság terén ugyan van haladás a HÖK-ben, de még mindig nem valósult meg. Oravecz újra elmondta, hogy céljuk a gazdasági élőfolyam létrehozása, illetve az is, hogy tanulmányi alapon csökkentsék az önköltséges hallgatók tandíját, majd visszakérdezett: „tudsz-e példát mondani gazdasági visszaélésre?” Erre Rituper reagált a beszédében: ha a Belus Szövetség nyer, akkor lesznek visszaélések.

A politológus ügyek kapcsán Oravecz Zsófia elmondta, hogy itt is tervezik új, gyakorlatiasabb tanrend kialakítását – Rituper is így gondolja, ő a „kéz kezet mos” elvét és a korrupciót, a lopást venné bele a tantervbe. Oravecz egyetértett Czabán felvetésével, mely szerint a politológusoknak nagyobb reprezentáció kellene a karon belül.

Az oktatási ügyek kapcsán az OMHV nyilvánossága volt az egyik legfontosabb kérdés: mivel ez egyetemi hatáskör, ezért a Szövetség a Hallgatókért inkább egy más, nyilvános oktatóértékelési rendszert hozna létre – ezzel az Új HÖK Mozgalom is egyetért.

Czabánék programjában az egyik fontos terület az integráció – erre nem csupán az első, de a hallgatók utolsó évében is nagy hangsúlyt kellene fordítani például szakmai programokkal, illetve kiemelt figyelmet kell fordítani a mentorok felvételijére is. Oravecz Zsófia erre egy érzékeny kérdéssel reagált: Czabán szerint volt-e szerepe az (egyetemre frissen felvett hallgatók integrációjával, így például a gólyatáborokkal foglalkozó) Instruktori Körnek a kirobbant botrányban. A kérdezett a közönség tapsát kiváltó választ adott: igen, volt, ahogy a HÖK-nek is; ez minden hallgató közös felelőssége.

Rituper Roland mulatási bizottságot állítana fel megválasztása esetén, amely a hallgatói önkormányzat „bulikázás”-áért felelne, ezt valóságshow-szerűen közvetítenék is, hogy a többi hallgató se maradjon ki belőle. Czabán Samu a kari bulikat például szponzorációs alapon szervezné, de a tudományos ügyeket is fejlesztené, például tutorrendszer kialakításával, ahol a már végzett és elhelyezkedett hallgatók kínálnának lehetőségeket a hallgatóknak. Oravecz Zsófia a tudomány ügyekben a HÖK-nek az ösztönző, kezdeményező szerepét kívánja fenntartani, ehhez fontos az eddigi együttműködés is a karon működő szervezetekkel.

A hallgatóság néhány kérdése után az ötperces záróbeszédek következtek – Rituper Roland gyorsan összefoglalta programja lényegét: „Lépjetek be, ha szeretitek a pénzt és a hatalmat!” Oravecz Zsófia arra kérte a hallgatókat, hogy olyan képviselőkre szavazzanak, akivel tapasztalatuk van, akit hitelesnek tartanak. Czabán Samu pedig elmondta, hogy hosszú távú projektek kellenek a reformhoz, ennek ígéretét ő nem látja a jelenlegi HÖK-ben, és az átláthatóság, átlátszóság területén is vannak kifogásolnivalók. Végül mindenkit arra buzdított, hogy foglalkozzon a közélettel.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]