Milyen ösztöndíjakra pályázhattok?

Mindig számtalan kérdés merül fel az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Ki milyen ösztöndíjra jogosult? Milyen pályázási lehetőségek, feltételek vannak? Az ösztöndíjak nagy részére csak államilag támogatott tanulók jogosultak, de melyek azok az ösztöndíjak, amelyekre önköltséges hallgatók is pályázhatnak? Elsőévesként milyen ösztöndíjat kaphatok? Most néhány kételyt eloszlatunk az ösztöndíjakat illetően.

Az önköltséges hallgatók az ösztöndíjak nagy részére nem pályázhatnak, viszont van néhány támogatás, amely segíti anyagi helyzetüket. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló alap- és mesterszakos, osztatlan képzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók pályázhatnak a Bursa Hungaricara (minden év őszében írják ki), melynek összege havonta 5-10 ezer forint (egyik felét a hallgató lakhelye szerinti települési vagy megyei önkormányzat, a másik felét pedig az egyetem vagy főiskola biztosítja).

Köztársasági ösztöndíjat (mely egy teljes tanévre, tehát 10 hónapra szól) a kiemelkedő teljesítményű hallgatóknak ítélnek oda, értékelésnél számítanak a nyelvvizsgák, publikációk, OTDK-helyezések, a közéleti és sportteljesítmény is. Azok az alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akiknek legalább két lezárt félévük van, és ez idő alatt legalább 55 kreditet gyűjtöttek; a jelentkezési határidő június vége-július eleje.

Az Út a felsőoktatásba ösztöndíjra hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve utógondozásban részesülő hallgatók pályázhatnak, akik a 2015/2016-os tanévben alap-, mester- vagy osztatlan szakon kezdik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, azonos szintű végzettséggel nem rendelkeznek, és azonos szintű oktatásban sem vesznek részt. Kiemelt cél a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, tanulmányaik megkezdésének támogatása.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra osztatlan tanár szakos hallgatók pályázhatnak, a támogatás összege – mely az első két félévre jár – havi 25-75 ezer forint között mozog, utána a kreditindex alapján határozzák meg a juttatást. Ezen felsoroltakon túl a különböző intézményi támogatások keretein belül maga az egyetem vagy a főiskola nyújt segítséget a jól teljesítő önköltséges hallgatók számára.

Az alaptámogatás olyan első félévben igényelhető, egyszeri támogatás, mely a rászoruló hallgatóknak jár, akik állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben kezdték tanulmányaikat. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények írják ki, minden félév elején. Az összeg felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka (jelenleg 59 500 forint), mesterképzésen 75 százaléka (89 250 forint). Tanulmányi ösztöndíjat (melyet a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók kapják) mindig az adott félév előtti szemeszterben nyújtott teljesítmény alapján osztják ki. Elbíráláskor számít a kreditek száma és a félévi átlag is.

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra azok a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az állami ösztöndíjas képzésre. Azt, hogy ki jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra (fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatók), az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint állapítják meg. Ha váratlan esemény miatt romlik a hallgató szociális helyzete, akkor pályázhat rendkívüli szociális ösztöndíjra, mely egy egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést. Az első féléves hallgatók pályázhatnak még Bursa Hungaricara, Út a felsőoktatásba ösztöndíjra, illetve Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra is.

Forrás: eduline.hu

Kép: blogs-images.forbes.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]