Új, egyértelműbb szabályok az abszolutórium kiadására

Az ombudsman kezdeményezésére új, és mindenekelőtt egyértelműbb szabályokat fogalmaznak meg az abszolutórium (más néven végbizonyítvány) kiadásával kapcsolatban. Volt ugyanis olyan egyetem, ahol nem a vizsgák teljesítéséhez, hanem a tanulmányi átlaghoz kötötték a kiadást.

Az eset a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) fordult elő, ahol a már sikeresen vizsgázó hallgatónak újra le kellett tennie a vizsgákat. Sőt volt olyan is, akit féléve ismétlésére köteleztek. Az ombudsman vizsgálatot indított és a procedúra során kiderült, hogy a Pannon Egyetemen is alkalmazták a BCE-n tapasztalt gyakorlatot. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár az ombudsman kérésére hatályon kívül helyeztette a kormányrendeleti szabályozást, az új részletszabályokat pedig úgy alakították ki, hogy a felsőoktatási intézmények ne értelmezhessék a jogalkotói akarattól eltérően.
Az eduline egy korábbi cikkben írt az ombudsman álláspontjáról: az abszolutórium kiadását a vizsgák sikeres elvégzésén túl nem kéne a tanulmányi átlaghoz kötni. Székely László, az alapvető jogok biztosa közleményében felidézte: az abszolutórium a felsőoktatási intézmény tanulmányi kötelezettségének teljesítését tanúsító végbizonyítvány, ami még nem azonos a felsőfokú végzettséggel; ahhoz még le kell tenni a szükséges záróvizsgákat is. Székely László rámutatott, hogy az abszolutórium kiadása a törvényben előírt követelmények teljesítéséhez kötött, amelyek egyetlen esetben sem utalnak tanulmányi átlag elérésére.

Az ombudsman vizsgálata a BCE-n történtek hatására indult. Egy hallgató ugyanis kifogásolta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem tanulmányi- és vizsgaszabályzata az abszolutórium megszerzésének feltételeként a 3,00-ás tanulmányi átlag teljesítését írja elő, azzal, hogy a diáknak később lehetőséget biztosít a javításra, a vizsgák megismétlésére. A hatályos törvény értelmében a kormány meghatározhatja, hogy hány kreditet kell teljesíteni a tanulmányok sikeres teljesítéséhez, de a tanulmányi átlagot nem. Az egyetem önhatalmúlag nem rendelkezhet. Székely álláspontja szerint visszásságot idéz elő az a rendelkezés, amely az abszolutórium kiadásának feltételéül egy minimális tanulmányi átlag meghatározását írja elő.

forrás: http:/ eduline.hu/felsooktatas/2015/7/17/Azert_nem_adtak_ki_az_abszolutoriumot_a_hal_WNWY6K

kép: http://www.sjp.ac.lk/fhss/wp-content/uploads/2014/08/graduation-diploma-graduate-high-school-pioneer.jpg

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]