Megválasztották a bölcsészkar új dékánját

Április 30-án, délután zajlott le a Bölcsészettudományi Kar dékánválasztása, melynek eredményeképp Dezső Tamás pozícióját Borhy László veszi át.

A dékánválasztás a jelenlegi dékán, a pozíciót 2006 óta betöltő Dezső Tamás irányításával zajlott le.

Elsőként elfogadták a napirendi pontokat. Elmondták, hogy a Kari Tanácsról hangfelvétel készül a jegyzőkönyv számára. Bejelentették, hogy összesen két pályázat érkezett erre a pozícióra, melyeket az Előkészítő Bizottság vizsgált, akik jelen választáson szavazatszedő és -számláló feladatokat is el fognak látni.

A Kari Tanács 57 fővel rendelkezik összesen, ebből 29 érvényes szavazat szükséges a megválasztáshoz. Dezső Tamás ezután a szavazattal rendelkezők körét röviden ismertette, elmondta, hogy például a hallgatók részéről 17 fő és a HÖK elnök vett részt az ülésen.

Az ülés menetének ismertetésében elmondták, hogy titkos, írásbeli, urnás szavazás lesz, és a bizottság elnöke fogja bejelenteni az új dékánt.

A két pályázó röviden bemutathatta programját. Arról, hogy ki szólaljon fel elsőként, sorshúzással döntöttek, a jelöltek egymást nem hallhatták.

Elsőként Borhy László, a Régészettudományi Intézet igazgatója, az Ókori Régészeti Tanszék tanszékvezető professzora, a Régészeti Doktori Program vezetője, az MTA tagja kapott szót. Beszédében részletezte ELTE-s kötődéseit, egészen a kezdetektől az egyetemi tanárrá válásáig. Hangsúlyozta a hagyományhoz és a múlthoz való viszony fontosságát. A dékán feladatairól is beszélt, illetve, hogy mitől válik hitelessé a dékán pozíciója. Kiemelte, hogy a hallgatók felkészítésének szempontjából lényeges tisztában lenni a képzési rendszerrel.

A második jelölt, Brenner Koloman kilenc éves kari vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, programját adatokra és elemzésekre építette fel. Hangsúlyozta a közös döntés előkészítés fontosságát, és kiemelte, hogy javítani szeretné a belső kommunikációt, professzionalizálni az adminisztrációt is. Különös figyelmet fordítana a tehetséggondozásra. Szerinte a doktoranduszképzés átvilágításra szorul, például a művészettörténeti doktori képzés megszűnt. Tervei között szerepel többek között, hogy a doktori iskolák külön adminisztrációt kapjanak. Célja, hogy a nemzetközi hallgatók ne csak fél évet töltsenek nálunk, hanem akár egész képzési idejüket is. Elmondta, hogy tervei között szerepel a Kari Kutatási Alap létrehozása is, és hozzátette, hogy hat évre tervezne, tehát élni szeretne a dékán egyszeri újraválasztási jogával.

A következő napirendi pontban kérdések megválaszolására került sor, mely nem volt egyenlő a vitával (ahol a szavazattal nem rendelkező résztvevők nem lehetnek jelen). Elsőként Dezső Tamás tett fel egy kérdést: a BTK zászlójával kapcsolatban egy három szavas jellemzést kért a jelöltekről – ezzel inspirálva a Kari Tanács többi tagját is. Elhangzottak a jövőtávlatokkal, a szakracionalizálással és a dékáni feladatok ellátásával kapcsolatos kérdések is.

A Kari Tanács végül is 32 szavazattal Borhy Lászlónak szavazott bizalmat (Brenner Koloman 7 szavazatot kapott, és érkezett 17 érvénytelen is), így ő lett az ELTE Bölcsészettudományi Karának új dékánja, kinek jövőbeli munkájához ezúton is sok sikert kívánunk!

Kép: regeszet.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]