“Nyilvánosság hiányában az érdekképviselet védtelen”

Zaránd Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke az elte.hu-nak nyilatkozott az EHÖK új Alapszabályáról.

Ahogy az elnök elmondta, az előző szabályzat lassan tíz éve készült, azóta „a hallgatói igények jelentősen megváltoztak, ahogy a felsőoktatási környezet is”. A hallgatók fő igényeivé a nyilvánosság, közvetlenség és az érdekképviselet váltak.

Körülbelül másfél éve már rendszeresen felmerült kérdésként az új alapszabály írása. A nyár végi események különösen előtérbe hozták ezt a problémát és felhívták a figyelmet az esetleges hiányokra vagy hibákra.

Fontos, hogy a hallgatók véleménye is sokban befolyásolta a módosításokat. Előzetesen kérdőívekkel mérték fel a szükségleteket – például, hogy melyik területen van szükség jobb átláthatóságra. „A nyilvánosság olyan érték, aminek hiányában egy érdekképviseleti szerv védtelen.”

Zaránd Péter a választási reformot emelte ki, mint leglényegesebb változást. A karok idáig különböző választási rendszerekkel működtek, mostantól viszont ez egységesebb lesz. „Mindezeken segít, hogy a tisztújításokat egy időpontra szerveztük át, minden év márciusának első hétfőjén hirdeti majd meg az ELTE HÖK a választásokat. Így a szavazások koordináltan, egy ütemben kezdődnek majd meg.”

További újdonságot jelent, hogy a képviselőválasztások elektronikus úton fognak lezajlani, az UniPoll-on keresztül. Az elnököket közvetlenül fogják választani a BGGyK-n, PPK-n, TáTK-on és a TTK-n, és a többi részönkormányzat választási rendszere is a közvetlenség felé módosult.

Az érvényesség a részvételi arányhoz köthető: „A Nemzeti Felsőoktatási Törvény 25%-os eredményességi küszöböt állapít meg, melyet minden részönkormányzatnak el kell érni a törvényi legitimitáshoz, ugyanakkor a változtatások éppen azt a célt kívánják szolgálni, hogy a minimum feltétel elérése önmagában ne váljon a választás középpontjává, hanem a hallgatók jóval magasabb részvétele határozza meg a HÖK munkáját.”

Az ELTE Szenátusa az országban egyedülállóan döntést hozott a közéleti ösztöndíjak és a hallgatói jutalmak nyilvánossá tételéről, ezzel is elősegítve az átláthatóságot.

A hallgatók bizalma a HÖK-ökben érezhetően csökkent az elmúlt időszak eseményei miatt. Ennek érdekében próbálják minél világosabban bemutatni az új rendelkezéseket és annak lehetőségeit, a hallgatók ezentúl „még hatékonyabban, közvetlenül is beleszólhatnak a saját képviseletük munkájába.”

Az interjút teljes egészében itt olvashatjátok.