Az ELTE-s joghallgatók a legkiválóbbak

A HVG Diploma 2015 különszámában nemcsak az összesített egyetemi rangsor, hanem az egyes szakokat indító intézmények rangsorát is megtalálhatjátok. Az ELTE jogi kara első helyen végzett a hallgatói kiválóságot mérő rangsorban.

Nem meglepő az ELTE ÁJK helyezése, a keretszámok bevezetése óta ugyanis óriási a verseny az állami támogatott helyekért, amelyek a jogászképzésben csak az ELTE-n és a Pázmányon elérhetőek. A legtehetségesebb hallgatókat tehát ide vették fel, harmadiktól ötödik helyezettig pedig a három nagy vidéki tudományegyetem, sorrendben a pécsi, a debreceni majd a szegedi szerepel.

Érdekesebb azonban az oktatók kiválósága alapján felállított sorrendet nézni, itt ugyanis egészen meglepően alakultak a helyek. Első helyre a Miskolci Egyetem jogi kara került, a HVG indoklása szerint azért, mert egy oktatóra kevés diák jut, míg második helyen a pécsi ÁJK szerepel, hiszen náluk magas az akadémiai tagok illetve egyéb tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma. Az ELTE-n, bár az oktatói kar háromnegyede rendelkezik tudományos fokozattal csak a negyedik helyre tudott felkapaszkodni az egy oktatóra jutó hallgatók nagy száma miatt.

A hallgatói kiválósági rangsor felállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, míg az oktatók kíválóságát a tudományos fokozattal rendelkezők számából és arányából, az egy oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számából, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányából számították ki.

Forrás: eduline.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]