Kaposvár Számít Rád – ösztöndíj kaposvári hallgatóknak

25 ezer forintos ösztöndíjra pályázhatnak diplomájuk megszerzését követően a kaposvári hallgatók.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által hirdetett ösztöndíjra pályázhatnak azok a kaposvári állandó lakóhellyel rendelkező, 30. életévüket be nem töltött, nappali tagozatos hallgatók, akik államilag elismert felsőoktatási intézményben elvégeztek legalább kettő – orvosképzés esetén legalább négy – szemesztert, valamint tanulmányi eredményük minden félévben eléri a 3,51-es átlagot. Feltétel továbbá, hogy a pályázó vállalja: legalább a támogatott félévenként hat hónapig Kaposváron dolgozik, azaz Kaposváron munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve kaposvári székhelyű egyéni vagy társas vállalkozás tagjaként dolgozik.

Az ösztöndíjprogram célja az olyan szakmák támogatása, melyekből Kaposváron diplomás szakemberhiány mutatkozik. Így más hallgató csak ilyen képzésben részt vevő pályázók hiányában támogatható.

A havi 25 ezer forintos ösztöndíj egy szemeszterben öt hónapon keresztül, a szak elvégzéséhez előírt időtartamban, de legfeljebb a hátralévő nyolc szemeszterben folyósítható.

Az elbíráló munkacsoport a pályázatokat tanulmányi eredmény és olyan szempontok alapján rangsorolja, mint a munkáltatók által megfogalmazott szakember igények, a későbbi munkáltató szakmai ajánlása, megszerezni kívánt diploma fokozata, tudományos diákköri munka, demonstrátori tevékenység, társadalmi és sporttevékenység, vagy hallgatói önkormányzatban történő részvétel.

A pályázatokat a www.kaposvar.hu honlapon található, géppel kitöltött, valamint aláírt formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt 2014. szeptember 30-án 16:00-iglehet benyújtani a Kaposvári Polgármesteri Hivatal ifjúsági referensének, Kovács Kristófnak (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., régi épület 109-es szoba). A hiányosan benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. Az elbírálás határideje: 2014. október 3. A nyertes pályázókkal az önkormányzat ösztöndíjszerződést köt. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás az ifjusag@kaposvar.hu e-mail címen, valamint a 30/678-52-86-os telefonszámon kérhető.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]