EHÖK elnökválasztás 2014

Az elnökválasztó Küldöttgyűlésre szeptember 18-án kerül sor a BTK Kari Tanács Termében.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnökének mandátuma egy évre szól, így – az erre kizárólagos hatáskörrel rendelkező – Küldöttgyűlés szeptemberben ismét elnököt választ. Az elnökválasztó Küldöttgyűlésre a jelenlegi elnök, Zaránd Péter beszámolóját követően, szeptember 18-án 17 órakor kerül sor a BTK Kari Tanácstermében.

Elnök-jelöltet a kari hallgatói önkormányzatok javasolhatnak, jelölt pedig olyan, a választás időpontjában az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgató lehet, aki szeptember 8-án 11 óráig a mandátumának idejére szóló elképzeléseit tartalmazó pályázatot nyújt be írásban az ELTE EHÖK irodában (Budapest 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.).

Nem lehet azonban EHÖK elnök a kari hallgatói önkormányzat vagy a kollégiumi hallgatói részönkormányzat elnöke, tisztségviselője vagy aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, így a fennálló összeférhetetlenségről az elnökjelöltek a Küldöttgyűlés megnyitása után kötelesek nyilatkozni, és azt megválasztástól harminc napon belül kötelesek megszüntetni.

A Küldöttgyűlés az elnökjelöltek programját külön hallgatja meg, majd a tanácskozási joggal rendelkező személyek, azaz a Küldöttgyűlési tagok, az EHÖK tisztségviselői, és az EHÖK elnök által meghívott személyek kérdéseket tehetnek fel, a jelöltek meghallgatása után a Küldöttgyűlés pedig vitát tarthat.

Az elnökválasztás akkor érvényes, ha a jelölt a leadott szavazatok több mint felét megkapja. Az új elnök mandátuma a korábbi elnök mandátumának lejártát követő napon, idén október 6-án keletkezik. Az elnökválasztó Küldöttgyűlés minden egyetemi polgár számára nyilvános.

Fotó: Müller András

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]