Út a diplomához – Pályázz az EMMI ösztöndíjprogramjára!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program címmel.

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg 200.000.000 Ft, a kiírás két komponense pályázható:

  • „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2014/2015. tanév I. és/vagy II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2014. szeptember 1. és 2015. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik.
  • „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség- támogatás igényelhető a 2014/2015. tanév I. és/vagy II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2014. szeptember 1. és 2015. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95%-a, de nem haladhatja meg a 350.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

A program „A” komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra, a „B” komponens esetében pedig a támogatás nagysága nem haladhatja meg a képzési önköltség mértékének 95%-át.

Támogatási időszak: 2014. szeptember 1. – 2015. június 30.

Pályázat benyújtására jogosultak: alap-, mester vagy osztatlan képzési szintű, nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikusan, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER), használatához segítséget nyújt az EMET oldalán az EPER felhasználói kézikönyv.

A felhívás itt, pályázati kiírás itt, a pályázati útmutató pedig itt található.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]