Két HÖK, egy cél

A kari hallgatói önkormányzatokat bemutató cikksorozatunk keretében ezúttal a Lágymányosi Kampuszon jártunk, ahol a TáTK december 9-én megválasztott elnökasszonyával, Nanosz Elenivel, és a TTK-n február 11-én HÖK elnökké választott Kovács Fannival beszélgettünk.

Először Nanosz Elenit kérdeztük pályafutása kezdetéről, és arról, hogyan került ebbe a közegbe. Eleni 2008 óta az ELTE diákja, jelenleg másodéves hallgató szociálpolitika mesterszakon. Korábban két évig gazdasági alelnök volt, előtte pedig elnöki megbízott pozíciót töltött be. A hallgatói képviselettel egy korábbi HÖK elnök, Kovács Annasára révén ismerkedett meg, majd felkérték tisztségviselőnek. Egy kicsit gondolkodnom kellet rajta, mivel akkor már volt más elfoglaltságom is, de úgy gondolom, ha megkeresnek, akkor számítanak rád és illik elfogadni.” – tette hozzá.

Annak ellenére, hogy hallgatók többségének elsőre elég negatív a megítélése a HÖK-kel kapcsolatban, Eleni jól érzi magát, és szívesen foglalkozik a munkájával. „Azt gondolom, ez egy olyan közeg, amit szeretnek utálni, de ha felkérést kap az ember, szinte mindenki vállalja. Klasszikus kognitív disszonancia, megmagyarázod magadnak, hogy amíg nem vagy tagja, addig rossz, de amikor oda tartozol, akkor már oroszlánként véded. Szerencsére én már eljutottam oda, hogy nem vagyok hajlandó rosszul érezni magam az előítéletek miatt, amik alaptalanok és nem konkrét tényekből táplálkoznak. Erről szól az életem, itt vagyok bent a vizsgaidőszak alatt is, ha kell, és a magánéletemnek is szerves része lett. Egyedül azt a helyzetet érzem kicsit igazságtalannak, hogy a TáTK 2500 tanulójára csak 23 tisztségviselő jut.”

Eleni kitűzött céljaival és az esetleges változtatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy nagyobb szerepet szán az átláthatóságnak és pályázatok nyomon követhetőségének. Mivel korábban gazdasági alelnökként tevékenykedett, kiemelt hangsúlyt fektet a pénzzel kapcsolatos kérdéskörre: „Komolyabban kezeljük az ösztöndíjakat és a kifizetéseket, milliókról döntünk, hatalmas a felelősség. Ennek tudatában szeretném, ha az összes, a HÖK-höz tartozó ösztöndíj pályázata átkerülne elektronikus formába is, plusz elérni, hogy minden kifizetésnek legyen egy pályázati alapja, e nélkül ne lehessen kifizetést eszközölni. Ez a legtöbb keretnél már most is így működik, de a sport-kulturálisnál nincs még bevezetve. Ha ez megtörténik, számos pozitív hozadékkal gyarapodunk: egyrészt a jogviszonyok kérdése tisztázva lesz, másrészt könnyebben követhető lesz a pénz mozgása, végül pedig nekünk is nyugalmat ad, mivel minden érintett visszakeresheti a pályázatokat, nem vádolhatnak egyenlőtlen kifizetéssel. A kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri jutalmazását is nyílt pályázati rendszerben szeretném megvalósítani, ezt a legtöbb kar most próbálja bevezetni, de a TTK-n például már működik.”

A munkatársakkal, más karok képviselőivel való kapcsolatáról így mesélt: „A közvetlen munkatársaimra talán mondhatom azt, hogy egy válogatott társaság, mivel társadalomtudománnyal foglalkozunk, ezért akik ide felvételiznek nagyon nyitott világképpel érkeznek, ilyen környezetben pedig könnyebb együtt dolgozni. A többi HÖK elnökkel minden szerdán találkozok, van, akivel napi kapcsolatban állok, másokkal kevésbé vagyok érintkezésben.”

A kar vezetésével kimondottan jó viszonyt ápol. „A dékánasszonynál több kurzust is végeztem, nagyon szeretem az ő habitusát, értékrendjét, hozzáállását. A tanulmányi osztályunkon eszméletlen kedves, aranyos emberek dolgoznak, amilyen volt velük a viszonyom az elmúlt két hónapban, olyat kívánok a következő tízre is. Számíthatnak ránk mindenben, de ez fordítva is így van, ha nekem van valamire szükségem, bátran kereshetem őket.”

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata február 11-én tartott Küldöttgyűlésére a képviselők és tisztségviselők rutinosan energiaitallal és kínai kajával feltankolva érkeztek. Az ülést a leköszönő elnök, Béni Kornél nyitotta meg. A tervezett napirendnek megfelelően bejelentésekkel kezdődött a gyűlés, a leköszönő tisztségviselőknek egy-egy palack borral és oklevéllel köszönték meg munkájukat. Ezután számba vették a beszámolókat, melyeket titkos szavazással, az ahhoz fűzött kiegészítések és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján fogadtak el, két kivétellel, ezeket az érintetteknek újra el kell készítenie. Míg a Közgyűlés arra várt, hogy az Ellenőrző Bizottság összeszámolja a szavazatokat, a volt elnök Jedlik Ányos életéről és munkásságáról osztott meg részleteket. Ezután személyi kérdések kerültek napirendre. Az elnöki pozícióra egy pályázat érkezett, az eddigi szociális elnökhelyettes Kovács Fannié, akit a küldöttek alaposan kifaggattak, illetve a távollétében vitáztak a jelöltről. Ezt követően 24 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztották elnöküknek, amit azonnal meg is hálált: két óra után szünetet rendelt el.

Fanni biológia alapszakos hallgató kémia tanári minorral, az Önkormányzatban 2011 óta vállal aktív szerepet. Mentorként kezdte,  illetve a TTK HÖK Ellenőrző Bizottságának is tagja volt. Ennek köszönhetően megismerte szervezet működését, és így lett tisztában a jogszabályi környezettel. Majd a biológia szakterület koordinátoraként csatlakozott be immár az érdemi, döntéshozó szerepbe, mint Választmányi delegált és később képviselő is lett a Küldöttgyűlésen. Az elmúlt félévben szociális elnökhelyettesként az ösztöndíjakkal foglalkozott, és volt alkalma több ízben is belekóstolni az elnöki feladatkörbe.

Tapasztalatban tehát nincs hiány és az új elnök is úgy érzi, felnőtt a feladathoz: „Pályáztam, mert láttam egy utat, amit most a TTK HÖK-nek követnie kell, és a Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy tetszik neki ez a terv és véghez is tudom vinni.”

Mielőtt a küldöttgyűlés bizalmat szavazott neki, egyik legfőbb céljaként a hatékony érdekképviselet mellett azt jelölte meg, hogy megteremtsen egy harmonikus együttműködést a tisztségviselők, képviselők és a szakterületek között. Szeretne baráti társaságot kovácsolni: „Egyrészt, hogy jó érzéssel lássanak neki az egyes tisztségviselők a feladataik ellátásának. Másrészt pedig, hogy vonzóvá tudjuk tenni a hallgatói közösségért való tevékenykedést azzal, hogy egy olyan társaságot mutatunk fel, akik képesek, sőt szeretnek együtt fáradozni azon, hogy a kar hallgatóinak jobb legyen.”

Az újdonsült elnöknek fontos az átláthatóság. Eddigi eredményei közül a Kari Ösztöndíjbizottság átláthatóságára a legbüszkébb: „Igyekeztünk mindenről tájékoztatni a hallgatókat és pályázókat, például megosztottuk hat félévre visszamenőleg az ösztöndíj keretek összegeit, hogy nyomon tudják követni, hogyan alakulnak az egyes ösztöndíjak. Továbbá az “Ösztöndíj NEKED” című blog, ami elmagyarázza a jogszabályi környezetet, és friss infókkal látja el olvasóit.”

Egy jól működő HÖK-höz a kulcs a párbeszéd: „A megfelelő kommunikációban látom a HÖK sikerét, legyen ez egymás közt, az egyetem vagy kar vezetése, illetve a hallgatóság felé. A minőségi munka, a nyíltság megvan, és a törekvés is ennek megtartására. Amennyiben ez sikerül, akkor már csak a kommunikáció okozhat gondot.”

Ezt azért is tartja kiemelten fontosnak, mivel szerinte „az utóbbi egy-két évben komoly csatákat vívtunk az egyetemi szintű hallgatói érdekképviseletben alapelveink védelmében és érvényesítésük érdekében. A felgyülemlő egyetemi szintű problémák miatt egyre jobban háttérbe szorult a TTK HÖK belső kommunikációjának fejlesztése. A TTK nagy részt vállal az EHÖK alakításában, átláthatóbbá tételében, több volt tisztségviselőnk is aktívan részt vesz az új EHÖK kabinet munkájában. A TTK HÖK által kezdeményezett változás megtörtént, a harc befejeződött az új EHÖK elnök ebben partnerünk, most már csak támogatnunk kell a kabinetet pályázatukban megfogalmazott céljaik elérésében.”

Joggal gondolja tehát úgy, hogy idén több idejük jut a belügyeikkel foglalkozni. A szervezet legfontosabb feladataiként a tájékoztatás és az érdekképviseleten túl a következőket jelölte meg: „Törekednünk kell arra, hogy hasznossá tegyük a hallgatók karon töltött idejét. Biztosítani szeretnénk szakmai, tudományos, egyéb sport és kulturális programokat, melyekkel megkönnyíthetjük a beilleszkedést és csökkentsük a köztük lévő szociális különbségeket.”

 

Írta: Palkó Márton és Bajnok Dávid

Fotók: Dőry Szép Ágnes és Kelemen Ádám

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]