Ösztöndíj vs. ösztöndíj

Alig 10.000 vagy közel 80.000 forint? Korábban is érezhető aránytalanság volt az ösztöndíjak összege között, de most kiderül, mi okoz ilyen mértékű eltérést.

Az ELTE BTK egyik hallgatója minden várakozást felülmúló összegű ösztöndíjat, közel 80.000 forintot kap havonta. Ebben természetesen nagy szerepet játszik, hogy az elmúlt félévben 38 kerditet teljesített kitűnő eredménnyel, de saját bevallása szerint az azt megelőző félévben nem sokkal gyengébb eredményért az előbb említett összegnek mindössze ötödét kapta. Ez a jelenség más karokon, például a TáTK-n is megfigyelhető, ahol egy hallgató két egymást követő félévben majdnem 1,5-del gyengébb átlagára közel tízezer forinttal magasabb ösztöndíjat kapott.

Az aránytalanság azonban teljesen természetes, hiszen nagyon sok tényező befolyásolja, így többek között a hallgatók félévről félévre változó száma és teljesítménye. A hallgatói juttatásokról szóló kormányrendelet alapján pedig a jogosultak ötven százaléka kaphat ösztöndíjat, melynek összege nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva öt százalékánál, ami általában hatezer forint körül mozog.

A felsőokatási intézmények az állami ösztöndíjas hallgatók után kapják a hallgatói normatívát, melyből a tanulmányi illetve szociális ösztöndíjak egy részét finanszírozzák. A hallgatói normatíva összegét az állami ösztöndíjas hallgatók előző évi létszáma és a várható létszám alapján számolják ki. Az ilyen módon év elején kapott összeget viszont jelentős mértékben befolyásolja a például a keresztfélévben bekerülők, a gólyák és végzős hallgatók száma. A hallgatók számának ilyen jellegű ingadozása miatt sokszor hasonló összegű hallgatói norma sokkal több, vagy kevesebb emberre jut.

Az egyes hallgatók tanulmányi ösztöndíjának kiszámításakor olyan szempontokat kell figyelembe venni, mint az adott félévben szerzett kreditek száma, és az eredmény, mellyel a kurzust teljesítette. Ennek megfelelően a kreditindex az egyes érdemjegyek kreditszámmal való szorzatának összege, az összes megszerzett kredit számával elosztva. Az ösztöndíjindex azonban eltérhet a kreditindextől, ilyen esetben más képlettel jön ki az érték.

Gyakran előfordul, hogy egymást követő félévekben ugyanolyan eredményért kevesebb, vagy egyáltalán nem jár ösztöndíj. Ebben a szaktársak előző félévben nyújtott teljesítménye is szerepet játszik. Ugyanis ez alapján csoportosítanak minket évfolyamok vagy szakok szerint, és csak a csoporton belül legjobban teljesítő ötven százalék kap ösztöndíjat.

 

Forrás: eduline.hu

Kép: thedigeratilife.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]