Kitüntették az ELTE oktatóit

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács június 27-én döntött a 2013. évi Mestertanár Aranyérem kitüntetésekről. A legutóbbi négy ELTE-s díjazott után idén az egyetem hét oktatója kapott elismerést.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1997 óta kétévente adományoz Mestertanár Aranyérem kitüntetést kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkát ellátó oktatóknak. A díj célja az olyan oktatók és kutatók jobb megbecsülésének elősegítése és ösztönzése, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

A 2013. évi Mestertanár Aranyérmeket az ELTE oktatói közül Bodnár Gábor tanszékvezető egyetemi docens (BTK, Zenei Tanszék), Dr. Csikós György tanársegéd (TTK, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék), Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár (TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék), Dr. Kiss Éva egyetemi tanár (TTK, Fizikai Kémiai Tanszék), Dr. Nagy Balázs egyetemi docens (BTK, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék), Dr. Nyitray László tanszékvezető egyetemi tanár (TTK, Biokémiai Tanszék) és Dr. Weidinger Tamás egyetemi docens (TTK, Meteorológiai Tanszék) kapták meg.

Dr. Weidinger Tamás elmondta, hogy a kitüntetés mind saját maga, mind a tanszék számára nagy megtiszteltetést, húszévnyi munka elismerését jelenti. „Egy-egy ilyen kitüntetés megerősíti, hogy nem hiábavaló a diákokkal foglalkozni, beszélni velük, segíteni a tanulmányaikat, arra buzdítani őket, hogy egy-egy témába ássák bele magukat mélyebben, gondolkozzanak. A diákok haladása, sikere nekünk is öröm – és természetesen a hallgatók is büszkék, ha oktatóikat ilyen díjakkal ismerik el. A tudományos diákkörök hagyományát folytatni kell, hogy legyen egy alap, amelyre a hallgatóink építhetnek.”

A Mestertanár Aranyérmeket 2013. november 18-án adják át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]