Elnökválasztás 2013

Megjelent az ELTE EHÖK elnökének megválasztására vonatkozó legfontosabb szabályokról és az elnökválasztó küldöttgyűlés kiírásáról szóló hivatalos tájékoztató.

Az ELTE EHÖK elnökének megválasztása a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a választásra a jelenlegi elnök beszámolóját követően, a 2013. szeptember 17-én 17 óra 00 perckor az ELTE Szenátusi Tanácstermében (Budapest 1056, Szerb u. 21-23.) tartandó Küldöttgyűlésen kerül sor.

1. Elnök-jelöltet részönkormányzat javasolhat, jelölt az lehet, aki a választás időpontjában az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, és 2013. szeptember 6. (péntek) 10 óra 00 percig az ELTE EHÖK irodában pályázatot nyújt be írásban, amely tartalmazza mandátumának idejére szóló elképzeléseit.

2. Amennyiben a hallgatói önkormányzat elnöke a megválasztásakor részönkormányzat elnöke, tisztségviselője vagy az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a megválasztástól számított harminc napon belül köteles az összeférhetetlenségeket feloldani, ezen időtartam eredménytelen elteltével megszűnik mandátuma.

3. Az elnökválasztó küldöttgyűlés megnyitása után az elnökjelölt(ek) nyilatkozni köteles(ek), hogy a 2. pontban megjelölt körülmény rá(juk) vonatkozóan fennáll(nak)-e, vállaljá(k)-e a jelölést, illetve köteles(ek) az általuk kinevezendő alelnökök (gazdasági alelnök, tanulmányi alelnök, szociális alelnök, külügyi alelnök, közkapcsolati alelnök) személyét megjelölni.

4. Ezt követően a küldöttgyűlés egyenként, a többi jelölt távollétében meghallgatja az elnökjelölt programját, a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos elképzeléseit, majd az ülésen tanácskozási joggal rendelkező személyek (tanácskozási joga a küldöttgyűlési tagoknak, az EHÖK tisztségviselőinek, és az EHÖK elnök által meghívott személyeknek van) kérdéseket tehetnek fel, amire a jelölt válaszol. Az összes elnökjelölt meghallgatása után a küldöttgyűlés – távollétükben – vitát tarthat a jelöltekről.

5. Az elnökválasztás érvényességének feltétele, hogy a jelölt a leadott szavazatok több mint felét megkapja. Amennyiben az első forduló eredménytelen és az első fordulóban kettőnél több jelöltre szavaztak a küldöttgyűlés tagjai, a szavazást – lehetőleg ugyanazon az ülésen – meg kell ismételni. A megismételt szavazáson a küldöttgyűlés legfeljebb az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt közül választ, a megválasztás feltétele, hogy a jelölt a leadott szavazatok több mint felét megkapja.

6. Az elnököt a küldöttgyűlés egy évre választja. Az új elnök mandátuma a korábbi elnök mandátumának lejártát követő napon (2013. október 6-án) keletkezik.

Az elnökválasztó küldöttgyűlés minden egyetemi polgár számára nyilvános.

Fotó: Kelemen Ádám