Közkívánatra: HÖK üvegzseb

Gyakran érik támadások a hallgatói önkormányzatokat pénzügyeiket illetően, elsősorban gazdálkodásuk átláthatatlansága miatt.

Ez ellen kívánt tenni az ELTE ÁJK hallgatói önkormányzata azzal, hogy Bubla Áron HÖK elnök kezdeményezésére elfogadtak egy határozatot, mely szerint az ösztöndíjjal jutalmazott hallgatók nyilatkozattal hozzájárulhatnak a nevük, a számukra kiutalt pénzösszeg és annak jogcíme nyilvánosságra hozatalához.

Ugyanakkor az átláthatóság megteremtése is csak a szabályok keretei között történhet meg, így Dr. Rónay Zoltán ELTE főtitkár észrevételei mellett a határozat felfüggesztésre került, és a HÖK ELTE-szinten látott hozzá a megfelelő körülmények kialakításához, hogy az ösztöndíjak kifizetéséről a személyiségi jogok és az egyenlő elbánás elvének megsértése nélkül lehessen képet adni.

Az ELTE-n a HÖK-ök közül is jó példával a TTK HÖK jár elöl évek óta tételes beszámolással és magyarázattal, de Rónay Zoltán főtitkár útmutatása mellett minden HÖK megkezdi a felzárkózást. Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat esetében például a tisztségviselői ösztöndíjak összegéről, nem pedig annak nyilvánosságáról hozott határozatot az ELTE HÖK Küldöttgyűlése – melynek tagjai a részönkormányzatok által delegált képviselők, és az ELTE HÖK elnöke – 2010. júniusában. Mivel a küldöttgyűlési határozatok nyilvánosak, ezért az ELTE EHÖK tisztségviselőinek járó ösztöndíjak összege is nyilvános. A maximális havi juttatások mértéke azóta is változatlan:

EHÖK
EHÖK Elnökségi tagok 30ezer Ft
EHÖK Elnök 90ezer Ft
Kabinetfőnök 70ezer Ft
Alelnökök 70ezer Ft
Referensek 45ezer Ft
Elnöki megbízott 30ezer Ft
Ellenőrző Bizottság tagja 25ezer Ft
Ellenőrző Bizottság elnöke 40ezer Ft
EHÖK doktorandusz képviselő 30ezer Ft
HÖOK elnökségi tag 50ezer Ft
HÖOK választmányi tag 35ezer Ft
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
Elnök 60ezer Ft
Alelnökök 40ezer Ft
Referensek 30ezer Ft
Titkár 30ezer Ft
Kollégiumi Diákbizottságok elnökei 25ezer Ft

Az ELTE EHÖK referensei és megbízottjai munkájukról rendszeresen beszámolnak az ELTE EHÖK elnökének, az ELTE EHÖK elnöke az ő nevükben is beszámol az ELTE HÖK elnökségének és a Küldöttgyűlésnek. Az EHÖK alelnökei külön, szakterületenként számolnak be a Küldöttgyűlésnek és az elnökségnek. Pozíciójukat és ezzel az ösztöndíjat mindannyian munka- és programterv leadásával, pályázati úton nyerik el, míg a beszámolók alapján a Küldöttgyűlés értékeli munkájukat és egyben azt, hogy ösztöndíjukra továbbra is jogosultak-e.

Beszámoló 2010-2011

Beszámoló 2011-2012

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]