Alkotmányos szerződésszegés

A röghöz kötés néven aposztrofált hallgatói szerződés már az alkotmányban van. Az állam mégsem tartja be minimális vállalásait sem…

1,26 milliárd 2012-ben, majd félmilliárd 2013-ban, mi az?

A cinikusok, és a konteósok csak legyintenek, hogy a Kormány lenyomta egy ország torkán az Alaptörvénynek hívott Alkotmány módosítását. Naná, hogy lenyomták, meg a fiatalság is tanuljon csak illemet, az adóforintokért mások már megizzadtak, tessék csak itthon nyomni az ipart egy darabig, együtt munkálkodni a nemzet felemelkedésén.

Nos, nem vagyok egy alkotmánybíró, de a hallgatói szerződésben eddig is az volt a gyanús, hogy az Állam vállalásai némi adminisztráción, meg a beruházáson túl nem igazán kézzel foghatóak:

48/C. § (1) A hallgatói ösztöndíjszerződés alapján a Magyar Állam köteles:

a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsőoktatási intézménynek a hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),

b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követően megfelelő munkalehetőséget biztosítson.

Tehát az Állam fizet a felsőoktatási intézménynek, hogy a hallgató tudása gyarapodjon, majd az egykori hallgatót foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerével a Nemzet hasznos tagjává segíti. Ebben most besegít az Alaptörvény:

Az Alaptörvény XI. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog szabályoz .”

Azonban a Fenntartó 2012-ben elfelejtett elutalni az ELTE-nek 1,26 milliárd forintnyi normatívát, 2013-ban pedig a hallgatói juttatásokból maradt le majd félmilliárd. Ez nem más, mint egy ritka nagy lottónyereménnyel egyenértékű S Z E R Z Ő D É S S Z E G É S.

Hogy ki fogja kifizetni az oktatókat, az áramot, a fűtést?

Hogy a hallgató szociális támogatás nélkül inkább mégis megy szakmunkásnak?


Ezt is lehet törekvésnek és foglalkoztatáspolitikai eszközrendszernek hívni…

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]