Pályázatot hirdet a kormányzat a rászoruló fiataloknak

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évre szóló pályázati feltételeit és dokumentumait. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

E cél elérése érdekében a kormány egyaránt mobilizál központi költségvetési és önkormányzati forrásokat. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek fedezeteként három forrás szolgál: a települési, illetve a megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények által nyújtott támogatás.

A Bursa Hungaricán belül megkülönböztetnek „A” és „B” típusú ösztöndíjakat. Az „A” típusúra azon hátrányos helyzetű fiatalok pályázhatnak, akiknek lakóhelye a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén van, illetve akik felsőoktatási jogviszonnyal rendelkeznek. Az ösztöndíj két tanulmányi félévre pályázható. A pályázat kötelező melléklete egy hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013-as tanév első félévéről (az ETR leállása miatt ezt az ELTE-n csak október 26-ig lehet kikérni!), igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, illetve az elbíráló önkormányzat által megszabott, a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okiratok.
A „B” típusú ösztöndíj feltételei részben megegyeznek, de erre csak azok pályázhatnak, akik még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe (azaz a 2012/2013-as tanévet érettségi előtt álló egyetemistaként kezdik meg, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, vagy akik a 2013/2014-es tanévtől kezdve teljes idejű, nappali tagozatos felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni). A pályázat mellékleteiben ennek megfelelően mindössze annyi az eltérés, hogy hallgatói jogviszony igazolására nincs szükség.

A pályázatok beadásához előzetes regisztráció szükséges, ez a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében történik. A szükséges iratokat a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani 2012. november 23-ig.

Bővebb információért és a szükséges dokumentumokért keresd fel az EMET oldalát!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]