Európában egyedülálló szakirány az ELTE-n

Új szakirányt indít az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara: a 2012/2013-as év őszi szemeszterétől – Európában először nálunk – már spektrum pedagógiája szakirányon is továbbtanulhatnak az alapképzésben résztvevő hallgatók.

Az egy éves alapozó képzést  követően a hallgatók eddig hét szakirány közül választhattak a karon, a következő félévtől azonban elindul az új képzés, amelyen a leendő gyógypedagógusok hat  félévig vesznek részt, mielőtt megszereznék az “autizmus spektrum pedagógiája” szakképesítést.

A képzés célja, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki a munkapiacra, akik megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy segíteni tudjanak a autista emberek élethelyzetén, megállapítsák speciális nevelési, fejlesztési szükségleteiket, illetve
alkalmasak legyenek gyógypedagógiai, oktatói, terápiás feladatok ellátására.

Jelenleg körülbelül 100 000 autista gyermek és felnőtt él Magyarországon, és ugyan egyre több egyesület, illetve civil szervezet foglalkozik velük, többnyire nem egyetemi szintű, autista személyekre specializálódott végzettséggel rendelkező pedagógusok segítenek nekik. A gyógypedagógusoknak ugyanis eddig különböző tanfolyamokon vagy
külföldön (például Angliában létezik autizmus mesterképzés) volt lehetőségük arra, hogy különleges képzést kapjanak azokról a gyerekekről és felnőttekről, akik ezzel a fejlődési zavarral élnek.

Mivel az autista emberek közülük sokan kiemelkedően intelligensek és tehetségesek, nem feltétlen mutatnak
értelmi fogyatékosságra utaló jeleket,  nehéz a tünetek felismerése. Van, aki kommunikációs zavarokkal küzd, vannak azonban, akik igazán jól érzik magukat társaságban.

Az autista emberek közös problémáit, nehézségeit azonban lehet kezelni, így a velük foglalkozó pedagógusok segítséget
nyújthatnak abban, hogy könnyebbé tegyék számukra a hétköznapokat, és a jövőre nézve is megfelelő fejlődést érhessenek el náluk, hogy önállóak, munkaképesek legyenek.

A Bárczi együttműködik az Autizmus Alapítvánnyal is, hogy a lehető leghatékonyabb képzést nyújthassák a hallgatóknak, akik így nem csupán elméleti, de féléves szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. A dékánhelyettes asszony elmondta,
tudományosan megalapozott módszerekkel dolgoznak, így valódi sikereket érnek el az autizmussal élő emberek állapotjavulásában.

A képzés során különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció, a szociális készségek, a napi életviteli készségek és az önállóság fejlesztésének elméletét, módszertanát, illetve gyakorlati technikáit. Fontos, hogy a hallgató mennyire képes a gyakorlatban, önállóan alkalmazni a megszerzett ismereteket. A vizsgák, a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga letétele mellett így gyakorlati minősítést is kapnak a résztvevők.

Az új szakirány az első adatok alapján nagy népszerűségnek örvend a nappali tagozatos hallgatók körében, hiszen több mint egynegyedük kíván a következő félévtől az  autizmus spektrum pedagógiája szakirányon továbbtanulni.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]