Új (és régi) vezetők a karok élén

Az ELTE több karán lezajlott a dékánválasztás: volt, ahol az eddigi vezetőket választották újra, míg máshol helycserék történtek.

Új dékánt kap például az IK: Horváth Zoltán, a jelenlegi nemzetközi rektorhelyettes váltja dr. Kozma Lászlót. Horváth Zoltán az elte.hu-nak adott interjújában elmondta, hogy „az IK oktatói karával, munkatársaival és a hallgatókkal együttműködve az ELTE IK oktatási, illetve kutatás-fejlesztési tevékenysége minőségének fejlesztését, a kiváló szakmai teljesítményhez szükséges feltételek javítását, az alkotó, új kezdeményezéseknek teret nyitó lehetőségek felkutatását és biztosítását” tekinti vezetői feladatának.

A  BGGYK-n is változik a dékán személye: dr. Zászkaliczky Péter váltja dr. Szabó Ákosnét.

Az ÁJK-n a jelenlegi dékánt választották újra: a Kari Tanács egyhangúlag támogatta dr. Király Miklós új megbízatását, amely 2016. júniusig tart majd. A dékán hangsúlyozta, hogy az új felsőoktatási törvény által létrehozott helyzetben „az új kari vezetésnek elsősorban arra kell összpontosítania, hogy 1667 óta működő intézményünk a jövőben is fennmaradjon. A kari vezetés elemi célja a működőképesség fenntartása, a képzések hagyományos értékeinek őrzése.”

Nem történt változás a TáTK-n sem, dr. Tausz Katalin marad a kar vezetője.

A TTK-n viszont a szokottnál több izgalmat hozott a dékánválasztás: három jelölt (dr. Homonnay Zoltán, dr. Papp Gábor és dr. Surján Péter) is indult a leköszönő dr. Michaleczky György posztjáért. Dr. Homonnayt 13, míg dr. Surjánt 16 szavazattal támogatta a Kari Tanács, így 2012 augusztusától négy évre neki szavaztak bizalmat. Az új dékán megválasztása előtt kifejtette, hogy a kar egyik legnagyobb megoldásra váró problémájának a „bajba került” tanári szakirányt tartja, és hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja, hogy különböző támogatásokkal, ösztöndíjakkal ösztönözzék a tanárszakos hallgatókat.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]