Szakfüggetlen lehetőség: jelentkezz egyéves informatikai kiegészítő képzésre az ELTE-n!

Ősidőkkel ezelőttinek tűnnek az informatikaórák, és már akkor sem ment az Excel, nemhogy az adatbáziskezelés? A kutatásod elején jársz, és elakadtál, pontosan miről és milyen összefüggésekben szeretnél állításokat tenni? Jó lenne, ha végre elindíthatnád azt a vállalkozást, amit évek óta érlelsz, de nem tudsz weboldalt készíteni, pedig nagyon kellene hozzá? Semmi gond! A jövő tanévre (2020/2021) megszervezett, egyéves informatikai kiegészítő képzésre még jelentkezhetsz július 31-ig! Ha szívesen elsajátítanál egy, az alapszakodtól/mesterszakodtól kicsit eltérő nézőpontot, kiszélesítenéd a munkaerőpiaci lehetőségeidet, vagy éppen pontosan látod már, hogy a szakterületedhez hogyan kapcsolódhatna az informatikai tudás, ne habozz lecsapni a lehetőségre!

Az ELTE Informatikai Kara pályázatot hirdetett a nem informatikai képzésben részt vevő ELTE-s hallgatók számára, legyenek alap- vagy mesterszakosak bármely kar bármely szakán, hogy elmélyedjenek az informatika alapismereteiben. Hogy az inkluzivitást hangsúlyozzam azok számára is, akik tartanak az informatika és matematika témakörétől, idézem a kiírás szövegét: „Nem befolyásolja a kurzus elvégzését, ha nem pontosan emlékszel már a gimnáziumi matekórákon tanultakra, esetleg nem tanultál a középiskolában informatikát.” Azt ígérik a képzés kiírói, hogy a 60 kredites blokk teljesítésével „a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét” fejlesztik, amelyk valóban szakfüggetlen kvalitások. Hiszen egy összetett szerves kémiai folyamat értelmezésekor éppúgy szükség lehet ezekre, mint szociológiai mintázatok felismeréséhez vagy éppen nyelvészeti kutatások véghezviteléhez. Ez az eszköztár TDK-pályamunkától a szakdolgozaton át a disszertáció elkészítéséig sokféle vonatkozásban, bármilyen képzési szinten fontos tudás lehet már az egyetemen is.

A képzés felépítése is sokszínű ismereteket sugall: a forrásismerettől, (etikus és kritikus) médiahasználattól kezdve a grafikai alkalmazások kezelésén át a prezentációkészítésig; táblázat- és adatbáziskezelésben az adatok felvételéig, rendezéséig és szemléltetéséig mindenféle előfordul a tervezett témák között – és még csak az Informatikai alapismeretek (8 kredit) nevű tárgy hívószavai közül szemezgettem. Ezen túl a programozástól a weblapszerkesztésig; statisztikai módszerektől, programoktól a számítógépes szimuláció és modellezés ismereteiig; az algoritmikus gondolkodástól a számítógépes problémamegoldási stratégiákig mindenféléről szó lesz. Mindehhez ráadásul informatikatörténet (és jövőbeli perspektívák pedzegetése) is társul, valamint a képzés nem hagyja figyelmen kívül az információs társadalom sajátosságaira való reflexió szükségességét sem. Így az adatvédelem, az elektronikus ügyintézést érintő kérdések, a fogyasztói viselkedést befolyásoló tényezők vagy éppen a jogi, etikai, pszichológiai vonatkozások megismerésére is van lehetőség, ahogyan a digitális esélyegyenlőség témaköréről is lesz szó.

Ahogyan a fenti felsorolásból is látszik, a kiegészítő képzés olyan kérdéseket és problémákat feszeget, amelyekkel már most is nap mint nap szembetalálkozunk hallgatóként, számítógép-használóként. Ki ne szeretné megkönnyíteni a dolgát, amikor adathalmazt kell kezelnie, hogy a megfelelő adatokat a megfelelő összefüggéseikben lássa? Ki ne szeretné tudni, pontosan mi történik a vagyonával az elektronikus banki ügyintézés közben, vagy hogy hogyan is hitelesít az elektronikus aláírása? Arról nem is beszélve, hogy ki ne szeretne átlátható, szemléltető (és pontos!) ábrákat készíteni, majd azt megfelelő módon prezentálni – nemhogy egy OTDK-előadás, de akár egy munkaügyi tárgyalás alkalmával is! És aztán ha szükséges, maga végezni el alapvető programozási feladatokat, vagy építeni saját weboldalt különböző projektekhez. A szakspecifikus felhasználási lehetőségeket pedig mindenki maga kell, hogy meglássa: így a képzés során természettudományos folyamatok modellezéséhez, a digitális térképészeti ismeretek bővítéséhez, nyelvészeti adatbázisokkal való munkához vagy éppen elektronikus kritikai kiadások szerkesztéséhez is kaphat inspirációt és módszertant az ember, ha jól figyel.

Pályázni

  • motivációs levéllel,
  • a pályázat beadásáig teljesített kreditekről szóló igazolással (a Tanulmányi Hivataltól)
  • és a szükséges nyilatkozatok leadásával lehet ezen az űrlapon keresztül.

Olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik

  • alapszakosként a képzés kezdetéig már rendelkeznek legalább 110 elvégzett kredittel, valamint az első két évüket lényeges csúszás nélkül elvégezték;
  • mesterszakosként túl van a képzése első évén, és legalább 55 elvégzett kredittel rendelkezik.

A képzés fix csoportokban történik.

Az itt található linken további információkat találhattok a pontos órafelosztásról (kreditértékestül, oktatóstul, főbb témaköröstül), valamint a nyilakozatokat is letölthetitek. A felmerülő kérdéseket a zsako@ludens.elte.hu e-mail címen dr. Zsakó László egyetemi docens várja.

A kiemelt kép forrása a gszc.hu.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]