Indítsd a szemesztert szakkoliban!

Idén nyáron három szakkollégium is felvételt hirdet gólyák és felsőévesek számára, hogy egy igazi szakmai közösségben kezdhessék az őszi félévet.

Az ELTE összesen hat szakkollégiummal rendelkezik, illetve további kettővel van partnerintézményi kapcsolatban. Ezekbe az intézményekbe, mint ahogy a kollégiumokba általánosságban, két alkalommal lehet egy év során jelentkezni: nyár elején, illetve tél végén. Ez alól kivételek azok a szakkollégiumok, amik a felsős kollégiumi jelentkezéssel egy időben, azaz tavasszal hirdetnek csak tagfelvételt. De miért is érdemes szakkollégiumba jelentkezni, és mivel ad többet, mint egy átlagos kollégium?

Először is szakmai. Minden szakkollégium elsődleges célja, hogy egy közös terület iránt érdeklődő közösséget, műhelyt hozzon létre, akik valóban elszántak az adott téma iránt. A témában való elmélyülést pedig több ponton is támogatják: szakmai eseményeket szerveznek, külön tantervekkel rendelkeznek, és olyan plusz kurzusokat tartanak, amik a tagok tudományos előmenetelét segítő  töblettudást adnak. Ha pedig már szóba került a tudományosság, mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a szakkollégium nemcsak a közös tudásépítéshez, de az egyéni tudományos tevékenységre való felkészüléséhez is hozzáad.

A másik esszenciája a szakkollégiumnak a közösség. Mivel a szakkollégiumok a többi kollégiumhoz mérten jelentősen kisebbek, így könnyebben alakulnak ki barátibb, bizalmasabb viszonyok a tagok között, mint egy több száz fős kollégiumi térben. Ehhez az is hozzájárul, hogy a szakkollégiumok gyakran szerveznek csapatépítő eseményeket, kirándulásokat, és kollégiumon belül is vannak különböző, a szocializációt segítő programok.

Meg is jött a kedved jelentkezni? Akkor vegyük sorra, mik a lehetőségeid idén nyáron:

Bolyai Kollégium

„A Bolyai, az ELTE természettudományi szakkollégiuma, célja a legkiválóbb hallgatók összegyűjtése a Természettudományi és az Informatikai Karról. A különböző érdeklődési körű hallgatók nagyszerű közösséget alkotnak. A kollégium célja: létrehozni a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára.”

Hogyan zajlik a felvételi?  Először az alapdokumentumokat, valamint egy tanári ajánlólevelet kell felölteni, ami alapján eldől, kiket hívnak be a kétnapos szóbeli fordulóra. A bentlakásos felvételi keretében a jelentkezők megismerkedhetnek a Bolyai Kollégiummal. A felvételi beszélgetésen a Bolyai Kollégium igazgatójával, a szaktanárokkal és a diákönkormányzat képviselőivel találkoznak a felvételizők.

Határidő: 2019. augusztus 4. 23:59

A kollégiumról további részleteket itt találsz.

A felvételi felhívást pedig itt találod.

Eötvös Collégium

A legnagyobb múltra kétségkívül az Eötvös Collégium tekint: működése már 1895-ben megkezdődött. „Hivatása, hogy a legtehetségesebb magyar egyetemi polgárokat támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Célja, hogy olyan kiválóan fölkészült szakembereket képezzen, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is.”

Kiket is várnak az Eötvösbe? „A collegisták kétharmad részben a Bölcsészettudományi Kar, egyharmad részben pedig a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, illetve a Társadalomtudományi Kar hallgatói közül kerülnek ki. Ez a sokszínűség, a különféle tudományterületek mindennapos érintkezése a Collegium kimagasló eredményeinek a záloga.” Ehhez kapcsolódóan 17 szakmai műhely életébe lehet bekapcsolódni, így biztosan sikerül megtalálni a hozzád legközelebb állót.

A felvételire gólyák, első- és másodéves alapszakosok, illetve elsőéves mesteresek jelentkezhetnek. Az osztatlan tanárszakosok pedig akár a harmadik évük után is dönthetnek úgy, esélyt adnak a szakkolégiumi életbe való csatlakozáshoz. Jelentkezni felvételi határozattal, önéletrajzzal, érettségi bizonyítvánnyal és a Tanulmányi Osztály által kiállított teljesítésigazolással lehet augusztus 11-ig. Ezt követi a tényleges felvételi, amely egy szóbeli beszélgetésből, azaz egy úgynevezett „humánus fejkopogtatásból” áll. A felvételi három napon át zajlik: augusztus 21–22–23. A beszélgetésen a jelentkező szaktudását és általános műveltségét vizsgálja egy-egy oktató, illetve a hallgatói bizottság tagjai. A felvételi napok többi részét kötetlen programok töltik ki.

Határidő: 2019. augusztus 11. 23:59

A kollégiumról további részleteket itt találsz.

A felvételi eseményét pedig itt találod.

Illyés Sándor Szakkollégium

Az Illyés Sándor Szakkollégium elsősorban a humán fejlesztés területei iránt érdeklődők számára nyitott, így a hallgatók főként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Tanító- és Óvóképző Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, valamint a tanárképzésben részt vevő hallgatók közül kerülnek ki. Az intézmény számára kiemelten fontos az interdiszciplinaritás, azaz a több karról érkező hallgatók sokszínűségében rejlő lehetőségek kiaknázása.

„A hallgatók önálló kutatói és gyakorlati műhelyei, a tagság szakmai érdeklődésének megfelelő kurzusok szervezése, és saját tudományágukhoz kapcsolódó határterületek behatóbb megismerése az, amit az intézmény nyújtani tud.” A szakkolégium három műhellyel rendelkezik: Iskolák Világa Műhely, Pszichológia Műhely, Társadalmi felelősségvállalás Műhely. A műhelymunka mellett lehetőség van konferenciaszervezére, közéleti vitafórumon való részvételre és önkénteskedésre is.

Jelentkezni augusztus 11-ig lehet, azonban érdemes minél hamarabb elkezdeni a folyamatot, hiszen a kollégium egyik sajátossága, hogy egy írásbeli fordulóval indul. Azaz a jelentkezésed mellé egy tudományos szöveget is kell csatolnod egy általad választott témában. A témák választéka elég széles, így nagyobb eséllyel találsz olyat, amivel szívesen dolgozol a felvételiig. Ebben ismertetők, szakirodalmi jegyzékek és mentorok is segítik a munkád. A szóbeli fordulón a motivációidra és céljaidra kíváncsaik elsősorban, ha pedig ott is megfelelsz, egy Assessment Center (AC) vár, mely során egy csoportos szituációban figyelik meg, hogy hogyan működsz és működsz együtt másokkal egy problémahelyzetben.

Határidő: 2019. augusztus 11. 23:59

A kollégiumról további részleteket itt találsz.

A felvételi felhívást pedig itt találod.

Ha esetleg azt gondoltad volna, hogy…

…a szakkollégiumi bekerüléshez színötös átlag kell, akkor jó hírünk van, mert tévedtél! Bár a jó tanulmányi átlag mindenképp előny, a szakmai elhivatottság, korábbi tanulmányi munkák, valamint a motiváció sokkal fontosabb a jelentkezéskor.

…bent kell laknod a kollégiumban, szintén jó hírünk van! Bár a szakkollégiumok kollégiumi férőhellyel is szolgálnak, a legtöbben lehetőség van külsősként, bejárós tagként részt venni a közösség életében. Így a szakmai munkába is bekapcsolódhatsz, valamint a közösség aktív tagja is vagy, de nem kell életvitelszerűen a kollégiumban lenned.

…nem vagy elég szakmailag felkészült: a szakkollégiumok pont ehhez nyújtanak segítséget. Nem egyenlő módon kezelik a gólyák, illetve a felsőbbévesek jelentkezését, így nincsenek megugorhatatlan magasságok a bejutáshoz. Az Illyés Szakkollégium például olyan hallgatóknak is lehetőséget nyújt, akikben érzik a potenciált, de akiket nem gondolnak teljesen felkészültnek. Ennélfogva a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyítsák rátermettségüket.

Ha kedvet kaptál a jelentkezéshez, akkor a fentebb olvasott linkeken megteheted, illetve ha további kérdésed merült fel, nyugodtan keresd az adott szakkollégiumot. Már maga a jelentkezés egy olyan tapasztalatot ad és olyan visszajelzésként szolgál, ami előnyödre lesz a későbbiekben, így egyáltalán nincs vesztenivalód. A többi szakkollégium munkájáról, valamint a jelentkezési módokról információkkal a felvételi időszakban jelentkezünk. Jó nyarat, sikeres felvételit mindenkinek!

A kiemelt kép forrása: ww.inc.com